Przedstawiciele Toho University w CM UMK

Przedstawiciele Toho University w CM UMK

24 września 2018 r. Collegium Medicum UMK gościło przedstawicieli Toho University z Japonii. Wizyta jest wynikiem nawiązania współpracy pomiędzy uniwersytetami w zakresie badań oraz wymiany naukowej. Obszarami, które obejmie współpraca naukowa są w szczególności kardiologa i pielęgniarstwo.

Wizyta przedstawicieli japońskiego uniwersytetu jest związana z kwietniowym pobytem Prodziekan ds. ekonomicznych i nauki Wydziału Nauk o Zdrowiu prof. dr hab. Aliny Borkowskiej w trakcie Dnia Nauki Polskiej w Japonii, organizowanego przez Ambasadę RP w Tokio.

W Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii UMK goście spotkali się z Prorektor ds. Collegium Medicum prof. dr hab. Grażyną Odrowąż-Sypniewską, Prorektorem ds. Współpracy z Zagranicą i Otoczeniem Gospodarczym prof. dr. hab. Wojciechem Wysotą oraz Prodziekan ds. ekonomicznych i nauki Wydziału Nauk o Zdrowiu prof. dr hab. Aliną Borkowską. Następnie goście zwiedzali m.in. Centrum Symulacji Medycznych Collegium Medicum UMK.

Toho University reprezentowali: Ken Takamatsu, MD, PhD - President, Former Dean of Faculty of Medicine; Kenji Okoshi, PhD - Professor, Faculty of Science, Department of Environmental Science, Director, International Communication Center of Faculty of Science; Kazumi Natsuhara, PhD - Professor, Faculty of Nursing, Director, International Communication Center of Faculty of Nursing; Chika Kawano - Chief, Toho University International Communication Center.

Wizyta przedstawicieli Toho University, ICNT, 24.09.2018, fot. A. Romański Wizyta przedstawicieli Toho University, ICNT, 24.09.2018, fot. A. Romański Wizyta przedstawicieli Toho University, CSM, 24.09.2018, fot. R. Rakowski Wizyta przedstawicieli Toho University, CSM, 24.09.2018, fot. R. Rakowski Wizyta przedstawicieli Toho University, CSM, 24.09.2018, fot. R. Rakowski Wizyta przedstawicieli Toho University, CSM, 24.09.2018, fot. R. Rakowski Wizyta przedstawicieli Toho University, CSM, 24.09.2018, fot. R. Rakowski Wizyta przedstawicieli Toho University, CSM, 24.09.2018, fot. R. Rakowski Wizyta przedstawicieli Toho University, CSM, 24.09.2018, fot. R. Rakowski Wizyta przedstawicieli Toho University, CSM, 24.09.2018, fot. R. Rakowski Wizyta przedstawicieli Toho University, CSM, 24.09.2018, fot. R. Rakowski Wizyta przedstawicieli Toho University, CSM, 24.09.2018, fot. R. Rakowski Wizyta przedstawicieli Toho University, CSM, 24.09.2018, fot. R. Rakowski Wizyta przedstawicieli Toho University, CSM, 24.09.2018, fot. R. Rakowski Wizyta przedstawicieli Toho University, CSM, 24.09.2018, fot. R. Rakowski Wizyta przedstawicieli Toho University, CSM, 24.09.2018, fot. R. Rakowski Wizyta przedstawicieli Toho University, CSM, 24.09.2018, fot. R. Rakowski Wizyta przedstawicieli Toho University, CSM, 24.09.2018, fot. R. Rakowski

fot. 1-2: Andrzej Romański (UMK)
fot. 3-18: Rafał Rakowski (Dział Serwisu Aparatury CM)