Wybitna młoda naukowiec

Wybitna młoda naukowiec

Pokrywczynska MartaDr hab. n. med. Marta Pokrywczyńska, Kierownik Zakładu Medycyny Regeneracyjnej, Banku Komórek i Tkanek w Katedrze Urologii na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UMK, otrzymała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców.

Stypendium dla wybitnych młodych naukowców prowadzących wysokiej jakości badania i cieszących się imponującym dorobkiem naukowym otrzymało łącznie 181 osób. W XII edycji konkursu rozpatrzono 1129 wniosków. Laureaci będą otrzymywać stypendium w wysokości 5 390 zł miesięcznie przez okres do 3 lat. Łączna kwota stypendiów w tej edycji konkursu to 35 121 240 zł.

Ogłoszenie wyników konkursu