Studia podyplomowe

Studia podyplomowe

studia podyplomoweZapraszamy do skorzystania z szerokiej oferty studiów podyplomowych Collegium Medicum UMK. Studia te dają szansę na uzupełnienie wiedzy oraz rozwijają praktyczny potencjał zawodowy. Wymagający rynek pracy ubiega się o tych, którzy podnoszą kompetencje zawodowe, my natomiast wyposażamy naszych studentów w praktyczne narzędzia, które wspierają te kompetencje.

1 października 2018 r. rozpoczynają się:

Studia podyplomowe w zakresie fizjologii stosowanej i klinicznej z elementami fizjologii wysiłku fizycznego

Studia podyplomowe w zakresie organizacji opieki geriatrycznej, długoterminowej i paliatywnej

Studia podyplomowe w zakresie psychogeriatrii

Studia podyplomowe w zakresie terapii zajęciowej

Studia podyplomowe w zakresie żywienia klinicznego, zbiorowego oraz wspomagania żywieniowego w aktywności ruchowej (w sporcie i rekreacji)

Po zebraniu się odpowiedniej liczby kandydatów rozpoczniemy również:

Studia podyplomowe w zakresie biostatystyki