Nominacja profesorska

Nominacja profesorska

prof. dr hab. n. med. Bartłomiej Kałużny30 lipca 2018 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał tytuł naukowy profesora nauk medycznych dr. hab. n. med. Bartłomiejowi Kałużnemu, kierownikowi Kliniki Okulistyki i Optometrii w Katedrze Chorób Oczu Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK.

Prof. dr hab. n. med. Bartłomiej Kałużny studia wyższe odbył w latach 1993-1999 na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, ukończył je z wynikiem bardzo dobrym i uzyskał tytuł lekarza. Stopień doktora (kwalifikacje I stopnia) nadała mu w 2005 roku Rada Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Zmiany osiowych wymiarów poszczególnych struktur gałki ocznej w trakcie akomodacji u dzieci z miarowością, krótkowzrocznością i nadwzrocznością” (promotor: prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik). Rozprawa ta została wyróżniona i nagrodzona przez Polskie Towarzystwo Okulistyczne. W roku 2010 Rada Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK nadała mu stopień doktora habilitowanego (kwalifikacje II stopnia) na podstawie dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej pt. „Zastosowanie spektralnej optycznej tomografii koherentnej w obrazowaniu przedniego odcinka gałki ocznej – badania własne”.

Od początku pracy w Klinice Chorób Oczu Bartłomiej Kałużny brał udział w kształceniu studentów na kierunku lekarskim prowadząc seminaria i ćwiczenia. W Klinice Chorób Oczu w latach 2006-2014 był opiekunem koła naukowego dla studentów medycyny. W 2012 roku władze dziekańskie Wydziału Lekarskiego powierzyły mu misję przygotowania kształcenia z zakresu optyki okularowej i optometrii. W związku z powyższym prof. dr hab. n. med. Bartłomiej Kałużny opracował plan i program kształcenia dla studiów stacjonarnych pierwszego stopnia optyka okularowa z elementami optometrii. Przygotował odpowiedni wniosek i od roku akademickiego 2014/2015 Wydział Lekarski rozpoczął kształcenie na nowym kierunku studiów. Wiązało to się z koniecznością utworzenia na Wydziale Lekarskim nowej jednostki organizacyjnej, Zakładu Optometrii, którego został kierownikiem. W związku z faktem, że większość studentów wyraziło chęć kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia, wydziałowa komisja, której był przewodniczącym, przygotowała wniosek o uruchomienie od roku akademickiego 2017/2018 studiów stacjonarnych drugiego stopnia optometria. W sierpniu 2018 roku Zakład Optometrii został przekształcony w Klinikę Okulistyki i Optometrii prowadzącą działalność w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy. Prof. dr hab. n. med. Bartłomiej Kałużny został kierownikiem tej jednostki.

pdfSzczegółowy życiorys Profesora Bartłomieja Kałużnego