Patent na wynalazek „Stent wewnątrznaczyniowy, zwłaszcza naczyń wieńcowych”

Patent na wynalazek „Stent wewnątrznaczyniowy, zwłaszcza naczyń wieńcowych”

13 czerwca 2018 r. został opatentowany wynalazek pn. „Stent wewnątrznaczyniowy, zwłaszcza naczyń wieńcowych” autorstwa dr. Macieja Gagata, prof. dr hab. Aliny Grzanki oraz dr. hab. Dariusza Grzanki.

patentUrząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 24 i art. 52 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 776) po rozpatrzeniu zgłoszenia oznaczonego numerem P.422210 udzielił na rzecz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika patentu na wynalazek pn. „Stent wewnątrznaczyniowy, zwłaszcza naczyń wieńcowych”.

Decyzja o udzieleniu patentu została wydana nadzwyczaj szybko, bo przed upływem roku od zgłoszenia (zgłoszenia patentowego dokonano 13 lipca 2017 r., natomiast decyzję o udzieleniu patentu wydano 13 czerwca 2018 r.). Jest to pierwszy przypadek tak wczesnego udzielenia patentu w niemal 30-letniej praktyce Rzecznika Patentowego UMK – mgra inż. Grzegorza Ćwiklińskiego.

Przedmiotem wynalazku jest rewolucyjny w kardiologii inwazyjnej, działający kompleksowo, stent wewnątrznaczyniowy do implantacji w miejscu zwężenia naczynia krwionośnego w celu utrzymania jego odpowiedniego światła. Celem opracowania innowacyjnej konstrukcji stentu według wynalazku było zwiększenie skuteczności zabiegów poszerzenia naczyń krwionośnych, zwłaszcza tętnic wieńcowych, metodą angioplastyki balonowej z implantacją stentu, a tym samym znaczne ograniczenie powikłań pozabiegowych. Zakres wynalazku obejmuje zarówno konstrukcję stentu, jak i jego zewnętrzne powłoki o ukierunkowanym działaniu.

Jak zapewnia jeden z autorów tego innowacyjnego rozwiązania dr Maciej Gagat z Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii CM - Zasadniczą zaletą nowej konstrukcji stentu jest jego duża wytrzymałość na siły zewnętrzne z jednoczesnym zachowaniem odpowiedniej giętkości. Konstrukcja zapewnia doskonałe dopasowanie stentu do ściany naczynia na całej długości oraz optymalną powierzchnię wycięć stentu dla procesu reendotelializacji miejsca poszerzonego naczynia. W konstrukcji stentu zastosowano płytkowate elementy zwiększające powierzchnię działania wewnętrznych powłok funkcyjnych oraz stanowiące dodatkową barierę oddzielającą zewnętrzne pokrycie stentu od powierzchni wewnętrznej ściany naczynia krwionośnego. Co więcej, konstrukcja stentu jest uniwersalna w zakresie wyboru materiału do jego wykonania i umożliwia bezpośrednie umieszczenie znaczników o ograniczonej przezierności dla promieni RTG, poprawiając tym samym jakość procedury implantacji i monitoring jego ułożenia względem ściany naczynia oraz odpowiedniego wpasowania w miejsce zwężenia.

Główną przewagą technologiczną proponowanego stentu wewnątrznaczyniowego jest jego ukierunkowane działanie na poszczególne warstwy komórkowe ściany naczynia. Unikalne powłoki funkcyjne z jednej strony precyzyjnie hamują proliferację i migrację komórek budujących ścianę naczynia, z drugiej przyspieszają gojenie się miejsca jego implantacji. Wypukła struktura powłoki zewnętrznej nowego stentu wbijając się w ścianę naczynia krwionośnego zapewnia jej pożądaną penetrację do stopniowego uwalniania leków hamujących proliferację komórkową. Dodatkowo odpowiednie ułożenie powłoki na powierzchni stentu oddziela działanie związków hamujących proliferację komórkową, przez co nie wpływa na procesy reendotelializacji miejsca implantacji stentu. Natomiast wewnętrzna powłoka zawiera przeciwciała monoklonalne przeciwko CD144 i stopniowo uwalniany system komórkowego wzbudzania ekspresji tropomiozyny-1 z wykorzystaniem np. technologii CRISPR. Zasadniczą zaletą takiego rozwiązania jest jednoczesna zdolność do interakcji powłoki z późnymi śródbłonkowymi komórkami progenitorowymi z krwiobiegu oraz ukierunkowanie komórek śródbłonka do endotelializacji wewnętrznej powierzchni konstrukcji stentu.Srebrny Medal na KIDE Tajwan"Stent wewnątrznaczyniowy, zwłaszcza naczyń wieńcowych" - innowacyjny wynalazek stworzony przez naukowców z Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy (dr Maciej Gagat, dr hab. Dariusz Grzanka oraz prof. dr hab. Alina Grzanka) otrzymał Srebrny medal na 5th Kaohsiung International Invention & Design Expo, które odbywały się na Tajwanie w dniach 7-9 grudnia 2018 r."Stent wewnątrznaczyniowy, zwłaszcza naczyń wieńcowych" - wynalazek stworzony przez naukowców z Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy (dr Maciej Gagat, dr hab. Dariusz Grzanka oraz prof. dr hab. Alina Grzanka) został uhonorowany złotym medalem na Międzynarodowych Targach Wynalazczości Grand Prix Eiffel International w Paryżu.stent Japonia"Stent wewnątrznaczyniowy, zwłaszcza naczyń wieńcowych" - innowacyjny wynalazek stworzony przez naukowców z Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy (dr Maciej Gagat, dr hab. Dariusz Grzanka oraz prof. dr hab. Alina Grzanka) otrzymał Złoty medal na Japan Design, Idea & Invention Expo w Tokio, które odbyło się w dniach 3-5 sierpnia 2018 r. w Tokyo International Exhibition Center (Tokyo Big Sight).

Głównym celem Japan Design, Idea & Invention Expo, w którym udział wzięło ponad 100 wystawców, była wymiana pomysłów i poglądów wśród studentów różnych instytucji szkolnictwa wyższego, naukowców oraz pracowników różnych uniwersytetów i branż. Drugim celem postawionym sobie przez Organizatorów było zachęcenie do współpracy pomiędzy środowiskiem akademickim a przemysłem.stent USAWynalazek opatentowany przez naukowców z Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy został doceniony podczas Międzynarodowego Festiwalu Wynalazków Silicon Valley (Silicon Valley International Invention Festival 2018), który odbył się w Santa Clara w USA w dniach 2-4 lipca 2018 r.
Wynalazek „Stent wewnątrznaczyniowy o właściwościach przyspieszających gojenie się miejsca implantacji i ograniczających wystąpienie zakrzepicy”. którego autorami są dr Maciej Gagat, dr hab. Dariusz Grzanka oraz prof. dr hab. Alina Grzanka otrzymał Brązowy medal targów.

SVIIF 2018 stworzył doskonałą okazję dla ponad 200 wynalazców z 25 krajów, w tym z Polski, Korei Południowej, Kanady, Tajlandii, USA, Hongkongu, Niemiec, Turcji i Rosji, aby zaprezentować swoje wynalazki, innowacyjne projekty i technologie w różnych dziedzinach nauki i technologii.

Zaprezentowanie osiągnięć naukowców z UMK w konkursie zorganizowanym podczas Międzynarodowego Festiwalu Wynalazków Silicon Valley było możliwe dzięki wsparciu finansowemu z Projektu pn. „KUBUS - Komercjalizacja Uniwersyteckich Badań i Usług”, realizowanego przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UMK w ramach Programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inkubator Innowacyjności+”.INTARGWynalazek naukowców z Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK pn. „Stent wewnątrznaczyniowy o właściwościach przyspieszających gojenie się miejsca implantacji i ograniczających wystąpienie zakrzepicy” autorstwa dr. Macieja Gagata, dr. hab. Dariusza Grzanki oraz prof. dr hab. Aliny Grzanki otrzymał Złoty medal na Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji INTARG 2018, które odbyły się w Katowicach w dniach 20-21 czerwca 2018 r.

Oprócz złotego medalu wynalazek bydgoskich naukowców został uhonorowany Nagrodą specjalną World Invention Intellectual Property Associations WIIPA oraz nagrodą specjalną Politehnica of Bucharest.

Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG są narzędziem prorynkowej promocji innowacyjnych produktów, technologii i usług o poziomie gotowości technicznej TRL od 4 do 9, jak również innowacji, które weszły już na rynek i rozpoczęła się ich komercjalizacja. Targi są też platformą bezpośredniego kontaktu dla przedstawicieli nauki, innowacyjnych przedsiębiorstw, przemysłu i otoczenia biznesu oraz podmiotów wspomagających i finansujących badania i rozwój.