COVID-19    WRACAMY NA ZAJĘCIA STACJONARNE  

Nabór na bezpłatne szkolenia specjalizacyjne

Nabór na bezpłatne szkolenia specjalizacyjne

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE (EGZAMIN WSTĘPNY) DLA KANDYDATÓW NA BEZPŁATNE SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE

Uniwersytet Mikołaja Kopernika Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy uprzejmie informuje, że postępowanie kwalifikacyjne (egzamin wstępny) dla kandydatów na bezpłatne szkolenia specjalizacyjne, dofinansowane ze środków Ministerstwa Zdrowia odbędzie się 13 października 2018 r.

 1. Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek godz. 9.00 aula 14A w budynku dydaktycznym przy ul. Łukasiewicza 1 w Bydgoszczy
 2. Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek godz. 9.30 sala nr 31 w budynku dydaktycznym przy ul. Techników 3 w Bydgoszczy
 3. Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego dla położnych godz. 11.30 sala nr 31 w budynku dydaktycznym przy ul. Techników 3 w Bydgoszczy.

Osoby, które zapiszą się na powyższe szkolenia w systemie SMK (System Monitorowania Kształcenia) w terminie 1-2 października 2018 r. zostaną wysłane informacje o terminie postępowania i zagadnienia na egzamin drogą mailową.

Serdecznie zapraszamy.Uniwersytet Mikołaj Kopernia Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy prowadzi nabór na bezpłatne szkolenia specjalizacyjne  w roku 2018, dofinansowane ze środków Ministerstwa Zdrowia:
- pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek

Przed zakończeniem szkolenia należy przedłożyć zaświadczenie o ukończeniu:

a) kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa;
b) kursu specjalistycznego Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego.

Warunki o których mowa w ppkt a) i b) nie dotyczą pielęgniarek, które:

- są pielęgniarkami systemu w rozumieniu art.3 pkt.6 ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013r. poz. 757, z późn. zm.) lub
- posiadają dyplom ratownika medycznego lub
-
zaświadczenie o ukończeniu kursu Advanced Life Support (ALS)

- pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek

- pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych

Przed zakończeniem szkolenia należy przedłożyć zaświadczenie o ukończeniu
a) kursu specjalistycznego w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej noworodka;
b) kursu specjalistycznego w zakresie leczenia ran


Zapisy na szkolenia odbywają się przez platformę SMK ( System  Monitorowania Kształcenia).

Więcej informacji https://smk.ezdrowie.gov.pl/ w zakładce Pomoc.

Do specjalizacji mogą przystąpić pielęgniarki lub położne, które:
1) posiadają prawo wykonywania zawodu;
2) pracowały w zawodzie co najmniej przez 2 lata w okresie ostatnich 5 lat;
3) zostały dopuszczone do specjalizacji po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia


Przed zakończeniem trwania  specjalizacji uczestnik musi
-posiadać kwalifikacje w zakresie badania fizykalnego, udokumentowane uwierzytelnioną kopią:
a) dyplomu uzyskania tytułu specjalisty po 2001 r. lub
b) zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne lub
c) zaświadczenia o ukończeniu kursu z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment lub
d) dyplomu uzyskania tytułu licencjata pielęgniarstwa, począwszy od naboru 2012/2013.

Serdecznie zapraszamy na szkolenia

Informacji udziela Zakład Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek

 • drogą mailową na adres: zkpodyppiel@cm.umk.pl
 • pocztą tradycyjną/osobiście na adres:
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
  Zakład Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek
  ul. Techników 3, 85-801 Bydgoszcz
 •   tel. 52 585-58-29
    tel. 52 585-58-30