Nabór na bezpłatne szkolenia specjalizacyjne

Nabór na bezpłatne szkolenia specjalizacyjne

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE (EGZAMIN WSTĘPNY) DLA KANDYDATÓW NA BEZPŁATNE SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE

Uniwersytet Mikołaja Kopernika Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy uprzejmie informuje, że postępowanie kwalifikacyjne (egzamin wstępny) dla kandydatów na bezpłatne szkolenia specjalizacyjne, dofinansowane ze środków Ministerstwa Zdrowia odbędzie się 13 października 2018 r.

 1. Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek godz. 9.00 aula 14A w budynku dydaktycznym przy ul. Łukasiewicza 1 w Bydgoszczy
 2. Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek godz. 9.30 sala nr 31 w budynku dydaktycznym przy ul. Techników 3 w Bydgoszczy
 3. Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego dla położnych godz. 11.30 sala nr 31 w budynku dydaktycznym przy ul. Techników 3 w Bydgoszczy.

Osoby, które zapiszą się na powyższe szkolenia w systemie SMK (System Monitorowania Kształcenia) w terminie 1-2 października 2018 r. zostaną wysłane informacje o terminie postępowania i zagadnienia na egzamin drogą mailową.

Serdecznie zapraszamy.Uniwersytet Mikołaj Kopernia Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy prowadzi nabór na bezpłatne szkolenia specjalizacyjne  w roku 2018, dofinansowane ze środków Ministerstwa Zdrowia:
- pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek

Przed zakończeniem szkolenia należy przedłożyć zaświadczenie o ukończeniu:

a) kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa;
b) kursu specjalistycznego Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego.

Warunki o których mowa w ppkt a) i b) nie dotyczą pielęgniarek, które:

- są pielęgniarkami systemu w rozumieniu art.3 pkt.6 ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013r. poz. 757, z późn. zm.) lub
- posiadają dyplom ratownika medycznego lub
-
zaświadczenie o ukończeniu kursu Advanced Life Support (ALS)

- pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek

- pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych

Przed zakończeniem szkolenia należy przedłożyć zaświadczenie o ukończeniu
a) kursu specjalistycznego w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej noworodka;
b) kursu specjalistycznego w zakresie leczenia ran


Zapisy na szkolenia odbywają się przez platformę SMK ( System  Monitorowania Kształcenia).

Więcej informacji https://smk.ezdrowie.gov.pl/ w zakładce Pomoc.

Do specjalizacji mogą przystąpić pielęgniarki lub położne, które:
1) posiadają prawo wykonywania zawodu;
2) pracowały w zawodzie co najmniej przez 2 lata w okresie ostatnich 5 lat;
3) zostały dopuszczone do specjalizacji po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia


Przed zakończeniem trwania  specjalizacji uczestnik musi
-posiadać kwalifikacje w zakresie badania fizykalnego, udokumentowane uwierzytelnioną kopią:
a) dyplomu uzyskania tytułu specjalisty po 2001 r. lub
b) zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne lub
c) zaświadczenia o ukończeniu kursu z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment lub
d) dyplomu uzyskania tytułu licencjata pielęgniarstwa, począwszy od naboru 2012/2013.

Serdecznie zapraszamy na szkolenia

Informacji udziela Zakład Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek

 • drogą mailową na adres: zkpodyppiel@cm.umk.pl
 • pocztą tradycyjną/osobiście na adres:
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
  Zakład Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek
  ul. Techników 3, 85-801 Bydgoszcz
 •   tel. 52 585-58-29
    tel. 52 585-58-30