Wyniki rekrutacji na studia niestacjonarne w Collegium Medicum UMK

Wyniki rekrutacji na studia niestacjonarne w Collegium Medicum UMK

 

IMG 1550

26 lipca 2018 r. zakończyła się rejestracja na studia niestacjonarne (jednolite magisterskie oraz studia pierwszego stopnia).

Ogłoszenie wyników nastąpiło 30 lipca 2018 r.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego zostały przekazane na osobiste internetowe konto rekrutacyjne kandydata - zakładka: wyniki rekrutacji.

Osoby, które znajdują się na liście zakwalifikowanych do przyjęcia oraz na liście rezerwowej składają wymagane dokumenty w dniach od 31 lipca do 3 sierpnia 2018 r. (wt.- pt.)

w siedzibie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Collegium Medicum UMK
Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 13-15
budynek F, III piętro, pok. 78

Czas na dostarczenie orzeczenia lekarskiego na studia niestacjonarne (jednolite magisterskie oraz studia I stopnia) został wydłużony
do 14 września 2018 r.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na studia w Collegium Medicum UMK znajdziesz na stronie rekrutacja.cm.umk.pl

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna
ul. Jagiellońska 15
85-067 BYDGOSZCZ
budynek F, III piętro, pok. 78
tel. 52 585-36-06

cos