Patent na wynalazek

Patent na wynalazek

logo Urząd PatentowyWynalazek pn. „Stent wewnątrznaczyniowy, zwłaszcza naczyń wieńcowych” autorstwa dr. Macieja Gagata, prof. dr hab. Aliny Grzanki oraz dr. hab. Dariusza Grzanki został opatentowany.

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 24 i art. 52 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 776) po rozpatrzeniu zgłoszenia oznaczonego numerem P.422210 udzielił na rzecz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika patentu na wynalazek pn. „Stent wewnątrznaczyniowy, zwłaszcza naczyń wieńcowych”.

Decyzja o udzieleniu patentu została wydana nadzwyczaj szybko, bo przed upływem roku od zgłoszenia (zgłoszenia patentowego dokonano 13 lipca 2017 r., natomiast decyzję o udzieleniu patentu wydano 13 czerwca 2018 r.). Jest to pierwszy przypadek tak wczesnego udzielenia patentu w niemal 30-letniej praktyce Rzecznika Patentowego UMK – mgra inż. Grzegorza Ćwiklińskiego.

patent