Prof. Arkadiusz Jawień Prezesem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej

Prof. Arkadiusz Jawień Prezesem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej

prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień15 czerwca 2018 r. prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień objął funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej na kadencję 2018-2020.

Polskie Towarzystwo Chirurgii Naczyniowej jest organizacją mającą na celu działanie na rzecz rozwoju chirurgii naczyniowej, rozpowszechnianie wiedzy związanej z tą dziedziną, na rzecz środowiska chirurgów naczyniowych, a także upowszechnianie działalności na rzecz integracji członków, wymiany doświadczeń, oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania.
W dniach 14-16 czerwca 2018 r. w Warszawie odbył się X Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej oraz Walne Zgromadzenia Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej.

Prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień jest kierownikiem Katedry Chirurgii Naczyniowej i Angiologii oraz Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy oraz współtwórcą oraz Dyrektorem Centrum Kształcenia w Języku Angielskim Collegium Medicum UMK.

Profesor Arkadiusz Jawień specjalizuje się w chirurgii ogólnej, naczyniowej i angiologii. Główne zainteresowania naukowe Profesora to chirurgia wewnątrznaczyniowa, badania przesiewowe w tętniaku aorty brzusznej, leczenie zakażonych protez naczyniowych, stopa cukrzycowa, zespół pozakrzepowy, leczenie ran przewlekłych. Wprowadził w regionie nowoczesne leczenie tętniaków piersiowo-brzusznych za pomocą tzw. stentgraftów branchowanych, co pozwoliło włączyć Bydgoszcz do jednego z 3 najbardziej aktywnych ośrodków chirurgii wewnątrznaczyniowej w Polsce.

W przeszłości prezydent następujących towarzystw:

  • World Federation of Vascular Societies 2016/2017
  • European Society for Vascular Surgery 2014/2015
  • European Venous Forum 2004
  • Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran 2006-2012
  • Polskiego Towarzystwa Flebologicznego 2003-2006
  • Polskiego Towarzystwa Angiologicznego 1998-2000
  • oraz Sekretarz Generalny International Union of Angiology 2010-2014.

Były, wieloletni redaktor naczelny Acta Angiologica i aktualnie redaktor naczelny czasopisma Leczenie Ran.
Autor lub współautor ponad 300 prac naukowych.
W latach 2010-2012 pełnił zaszczytną funkcję Ambasadora Regionu, a w 2013 roku został Mistrzem Mowy Polskiej.