Supertalent w medycynie

Supertalent w medycynie

dr Maciej NowackiDr n. med. Maciej Nowacki, adiunkt w Katedrze Chirurgii Onkologicznej Collegium Medicum UMK, został laureatem plebiscytu „Supertalenty w Medycynie”, promującego liderów młodego pokolenia lekarzy, organizowanego przez redakcję „Pulsu Medycyny”.

W tegorocznej edycji wzięło udział kilkudziesięciu lekarzy i absolwentów kierunków związanych z medycyną z ośrodków akademickich i szpitali klinicznych całej Polski. Jury konkursu pod uwagę brało dorobek naukowy kandydatów, zaangażowanie w działalność społeczną oraz perspektywy dalszego rozwoju zawodowego. W skład kapituły weszli wybitni specjaliści z rożnych dziedzin medycyny.

Dr n. med. Maciej Nowacki będący adiunktem w Katedrze Chirurgii Onkologicznej CM UMK i młodszym asystentem w Oddziale Chirurgii Onkologicznej Centrum Onkologii w Bydgoszczy, a jednocześnie absolwentem CM UMK, należy do grona najaktywniejszych młodych lekarzy klinicystów w specjalności chirurgia onkologiczna.

Więcej o tegorocznym plebiscycie >>

laureaci plebiscytu "Supertalenty w medycynie" 2018
fot. Ewa Kurzyńska (Puls Medycyny)