Podwójne „A” dla wydziałów

Podwójne „A” dla wydziałów

MNiSW logoW wyniku zakończonego procesu ewaluacji jednostek naukowych, Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wydział Lekarski i Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum UMK uzyskały kategorię naukową A

Wydziały w procesie ewaluacji  były oceniane według 4 kryteriów:

  • osiągnięcia naukowe i twórcze
  • potencjał naukowy
  • praktyczne efekty działalności naukowej
  • pozostałe efekty działalności naukowej

Najwyższą ocenę Wydziały uzyskały za osiągnięcia naukowe. I tak w przypadku Wydziału Farmaceutycznego ocena za  publikacje i patenty: 80,97.
Dowodzi to znaczącego przyrostu osiągnięć publikacyjnych i innowacyjnych (patenty) w okresie ostatnich 4 lat i świadczy o tym, że Wydziały CM w tempie przyrostu osiągnięć naukowych równają do najlepszych.

Więcej o sukcesach Wydziału Farmaceutycznego >>