Stypendium rektora

Stypendium rektora

ERJournalDr nauk przyrodniczych Wojciech Filipiak z Zakładu Farmakodynamiki i Farmakologii Molekularnej w Katedrze Farmakodynamiki i Farmakologii Molekularnej Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum UMK otrzymał jednorazowe Stypendium Rektora za wysoko punktowaną publikację naukową.

Publikacja „Predicting the future from the past: volatile markers for respiratory infections” opublikowana w „European Respiratory Journal” wg wskaźnika Impact Factor otrzymała: 10.569 pkt.; punktacja MNiSW to: 45 pkt.