HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Prof. Jan Styczyński w Krajowej Radzie ds. Onkologii

Prof. Jan Styczyński w Krajowej Radzie ds. Onkologii

Styczynski Jan prof Minister Zdrowia 17 maja 2018 r. powołał profesora Jana Styczyńskiego, kierownika Zakładu Onkologii Klinicznej i Eksperymentalnej w Katedrze Pediatrii, Hematologii i Onkologii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK do Krajowej Rady ds. Onkologii.

Do zadań Krajowej Rady ds. Onkologii należy opracowanie i przedstawienie Ministrowi Zdrowia projektu Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych; monitorowanie realizacji Strategii Walki z Rakiem w Polsce; występowanie do Ministra Zdrowia z wnioskiem w sprawach dotyczących tworzenia, zmian i uzupełnień do strategii i planów zapobiegania chorobom nowotworowym; opracowywanie i przedstawianie Ministrowi Zdrowia propozycji działań w zakresie działań profilaktycznych, koordynacji i efektywności opieki onkologicznej, monitorowania skuteczności i funkcjonowania opieki onkologicznej; opracowywanie standardów postępowania medycznego w opiece onkologicznej i ich upowszechnianie. Dodatkowo, aktualnie Krajowa Rada ds. Onkologii współpracuje z zespołem Ministra Zdrowia ds. Narodowej Sieci Onkologii. Członkiem KRO jest również dr n. med. Anna Koper z Centrum Onkologii w Bydgoszczy.