Zmarł Profesor Jan Pawlaczyk

Zmarł Profesor Jan Pawlaczyk

Pawlaczyk JanZ głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 20 maja 2018 r. zmarł Prof. dr hab. n. farm. Jan Pawlaczyk, kierownik Katedry i Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej w latach 2002-2006, współtwórca kierunku farmacja na Wydziale Farmaceutycznym Collegium Medicum UMK. Do ostatnich tygodni utrzymywał żywe relacje z naszym Wydziałem. We wrześniu 2017 roku wygłosił wykład pt. „Wykonywanie zawodu farmaceuty w Polsce odbiega znacząco od standardów obowiązujących na świecie - konieczna zmiana programu kształcenia i sposobu realizacji zajęć dydaktycznych”.

Prof. dr hab. Jan Pawlaczyk był profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, gdzie pełnił szereg funkcji, kierownika Katedry i Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, Prorektora ds. nauki Akademii Medycznej w Poznaniu (1987-1993), Dziekana Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Poznaniu (1981-1987) oraz Organizatora i Kierownika Pracowni Oceny jakości Kształcenia (2007-2013). Był członkiem licznych towarzystw naukowych, komitetów redakcyjnych oraz Komisji PAN, Przewodniczącym Sekcji Uczelni Medycznych w Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego, a także Przewodniczącym Zespołu Kierunków Medycznych Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Za wieloletnią pracę odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Odznaką Honorową „Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego”, Odznaką „Za wzorową pracę w służbie zdrowia” oraz „Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie techniki” a także Medalem im. Ignacego Łukasiewicza za wybitne zasługi dla farmacji polskiej.

Msza św. odprawiona zostanie 24 maja o godz. 11.00 w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suchym Lesie k. Poznania, a o godz. 12.15 odbędzie się ceremonia pogrzebowa na Cmentarzu w Suchym Lesie przy ulicy Borówkowej.

Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy szczerego współczucia.

Prof. dr hab. Stefan Kruszewski
Dziekan Wydziału Farmaceutycznego
Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy