Miliony w grantach

Miliony w grantach

logo NCNNaukowcy z Collegium Medicum UMK otrzymają milionowe kwoty na badania w ramach konkursów OPUS 14 i PRELUDIUM 14 rozstrzygniętych przez Narodowe Centrum Nauki. Łączna kwota, którą otrzymają badacze UMK to 12,5 mln zł, w tym naukowcy z Wydziału Farmaceutycznego 4 447 060 zł.

Prof. dr hab. Ryszard Oliński z Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum UMK otrzyma 2 907 000 zł na projekt „Wpływ doustnej suplementacji witaminą C na epigenetyczne modyfikacje DNA - możliwy mechanizm przeciwnowotworowego działania witaminy C”. Warto zaznaczyć, że jest to najwyższe dofinansowanie jakie uzyskano w tej edycji konkursu. To już trzeci projekt OPUS obecnie realizowany w Katedrze Biochemii Klinicznej (wcześniejsze: dr. hab. Marka Foksińskiego na kwotę 1 388 000 zł oraz dr. hab. Daniela Gackowskiego na kwotę 1 575 920 zł). Dodatkowo realizowane są dwa projekty PRELUDIUM kierowane przez doktorantów Katedry.

Dr hab. Barbara Bojko z Wydziału Farmaceutycznego otrzyma 1 337 560 zł na projekt „Bezbiopsyjna analiza metabolomiczna i lipidomiczna nerek jako krok w kierunku lepszej oceny jakości narządów selekcjonowanych do transplantacji i uszkodzenia poreperfuzyjnego”. Jest to kolejny projekt realizowany w Katedrze Farmakodynamiki i Farmakologii Molekularnej. Dr hab. Barbara Bojko kieruje projektem dofinansowanym z programu NCN Harmonia na kwotę 621 960 zł, a dr Wojciech Filipiak prowadzi projekt dofinansowany z programu NCN Sonata na kwotę 1 758 851 zł.

Mgr Adam Sikora z Wydziału Farmaceutycznego (Katedra i Zakład Chemii Leków) otrzyma 202 500 zł na projekt „Nowe pochodne klopidogrelu - enancjoselektywna biosynteza oraz aktywność przeciwpłytkowa in vitro”.

W konkursie OPUS 14 startować mógł każdy naukowiec niezależnie od stażu badawczego czy posiadanego stopnia naukowego. Spośród 1968 zgłoszonych wniosków do finansowania zostały zakwalifikowane 394 projekty, których autorzy otrzymają łącznie ponad 350 mln zł. Konkurs PRELUDIUM 14 adresowany był do osób, które nie posiadają jeszcze stopnia naukowego doktora. Tym razem początkujący naukowcy złożyli 1154 wnioski, z których finansowanie w wysokości ponad 41 mln zł otrzyma 275 projektów.