XX-lecie Wydziału Nauk o Zdrowiu

XX-lecie Wydziału Nauk o Zdrowiu

WNoZ 20

Wydział Nauk o Zdrowiu jest najmłodszym, dynamicznie rozwijającym się Wydziałem Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Geneza Wydziału sięga 1997 roku, kiedy to decyzją Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej został powołany Wydział Pielęgniarski z kierunkiem nauczania - pielęgniarstwo. W 2002 roku zmieniono nazwę Wydziału na Wydział Nauk o Zdrowiu.

Misją Wydziału jest dążenie do zapewnienia najwyższej jakości kształcenia oraz badań naukowych w zakresie medycyny i nauk o zdrowiu opartych na wiedzy i najwyższych wartościach etycznych.

Obecnie na Wydziale kształci się ponad 2800 studentów na dziewięciu kierunkach studiów: pielęgniarstwie, zdrowiu publicznym, fizjoterapii, ratownictwie medycznym, dietetyce, położnictwie, elektroradiologii i audiofonologii oraz organizacji opieki nad osobą starszą (kierunek prowadzony jest wspólnie z Wydziałem Humanistycznym i Wydziałem Teologicznym). Od roku akademickiego 2018/2019 zostanie uruchomiony kierunek - terapia zajęciowa. Wydział posiada również ofertę dydaktyczną studiów w języku angielskim, na kierunkach - pielęgniarstwo i fizjoterapia.

Od roku akademickiego 2013/2014 na Wydziale uruchomione zostały stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie z zakresu medycyny i nauk o zdrowiu.

Od roku akademickiego 2015/2016 Wydział uruchomił kształcenie na studiach podyplomowych.

Wydział Nauk o Zdrowiu posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk medycznych w dyscyplinie medycyna oraz stopnia naukowego doktora nauk o zdrowiu, a także uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk o zdrowiu.

Wydział prowadzi badania naukowe w zakresie medycyny, zdrowia publicznego, promocji zdrowia i ekonomiki zdrowia, pracownicy wydziały publikują wyniki badań w renomowanych czasopismach naukowych.

Władze dziekańskie na kadencję 2016-2020:

Dziekan – prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska
Prodziekan ds. ekonomicznych i nauki – prof. dr hab. Alina Borkowska
Prodziekan ds. studenckich i polityki kadrowej – prof. dr hab. Jacek Klawe
Prodziekan ds. kształcenia i rozwoju – dr hab. Maria KłopockaIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Europejski Wymiar Nauk o Zdrowiu"
10-11 maja 2018 r.
http://20latwnoz.cm.umk.pl/