Bydgoskie Igrzyska Symulacji

Bydgoskie Igrzyska Symulacji

26 kwietnia 2018 r. po raz pierwszy w Collegium Medicum UMK odbędą się zawody symulacji medycznej. W drodze głosowania pomysłów na nazwę zawodów najwięcej głosów uzyskała nazwa B.I.S. – Bydgoskie Igrzyska Symulacji.

W zawodach będzie brało udział 5 zespołów studenckich z kierunków lekarski, pielęgniarstwo, położnictwo i ratownictwo medyczne. Walka o pierwsze miejsce rozpocznie się o 9.30 i potrwa do 13.30. Studenci sprawdzą swoje umiejętności w 6 konkurencjach w salach CSM. Zespół, który uzyska najwyższy wynik i najlepszą ocenę składu sędziowskiego, będzie reprezentował naszą uczelnię na zawodach ogólnopolskich, które w tym roku organizuje Gdański Uniwersytet Medyczny.

Przedsięwzięcie honorowym patronatem objęła Prorektor ds. Collegium Medicum, prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska. Wsparcie w organizacji deklarują firmy: Medline, STIGELMAYER, ABENA, Elamed, AGAMED, Medena, klub SunEscobar, CW Spider.

Program lokalnych zawodów symulacji medycznej
B.I.S. – Bydgoskie Igrzyska Symulacji
26 kwietnia 2018 r.

MIEJSCE: Centrum Symulacji Medycznych Collegium Medicum UMK, ul. Kurpińskiego 19, 85-096 Bydgoszcz

8:30 – 9:00 Spotkanie organizacyjne Komisji Sędziowskiej.
8:30 – 9:00 Rejestracja uczestników zawodów.
9:00 – 9:30 Otwarcie zawodów. Przywitanie uczestników przez dyrektor Centrum Symulacji Medycznych. Wystąpienie zaproszonych gości i losowanie kolejności startu.
9:30 – 13:00 Zawody symulacji. Prowadzenie konkurencji.
13:00 – 13:30 Zakończenie zawodów. Podsumowanie konkurencji. Rozdanie nagród i ogłoszenie zwycięzców.
20:00 – Spotkanie integracyjne uczestników B.I.S. w klubie SunEscobar, Stary Rynek 21 w Bydgoszczy.