Badania genetyczne dla IPN-u

Badania genetyczne dla IPN-u

Przetarg na badania genetyczne dla Instytutu Pamięci Narodowej rozstrzygnięty - Collegium Medicum UMK liderem zwycięskiego konsorcjum.

Collegium Medicum UMK stanęło na czele konsorcjum uczelni medycznych, które podpisały umowę z Instytutem Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, na wykonywanie badań genetyczno-identyfikacyjnych materiału biologicznego pochodzącego z ekshumowanych szczątków ludzkich, ofiar terroru komunistycznego oraz niemieckiego nazizmu.

prof. dr hab. Tomasz GrzybowskiCałość prac konsorcjum będzie koordynował prof. dr hab. n. med. Tomasz Grzybowski, kierujący Katedrą Medycyny Sądowej Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK. Umowa, którą zawarto na 4 lata, została podpisana 6 kwietnia 2018 r. i jest wynikiem przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

W skład konsorcjum weszły ponadto trzy inne uczelnie medyczne, których laboratoria genetyczno-sądowe spełniają wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Jednocześnie IPN podpisał umowę z drugim zwycięskim konsorcjum, w skład którego weszły Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie oraz Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji.