COVID-19    WRACAMY NA ZAJĘCIA STACJONARNE  

Nowa strona internetowa Collegium Medicum

Nowa strona internetowa Collegium Medicum

nowa stronainternetowa Collegium MedicumWitamy na nowej stronie Collegium Medicum UMK. Innowacyjna odsłona strony ma na celu poprawę przejrzystości, funkcjonalności, a przede wszystkim spójności ze stroną główną Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Równocześnie z uruchomieniem strony głównej i witryn wydziałowych Collegium Medicum została oddana do użytku nowatorska podstrona KANDYDACI, dedykowana kandydatom na studia w Collegium Medicum.

Nowa koncepcja stron internetowych wpisana jest we wspólny nurt wszystkich wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Założeniem, które towarzyszyło powstaniu nowego integracyjnego modelu graficzno-informacyjnego było uporządkowanie i ujednolicenie witryny zgodnie z obowiązującym Systemem Identyfikacji Wizualnej UMK. Opiera się on o identyczny dla wszystkich wydziałów schemat rozmieszczenia informacji – strony zawierają elementy wyróżniające poszczególne jednostki: logo wydziałowe oraz akcenty w kolorze obszaru wiedzy reprezentowanego przez dany wydział (na podstawie Księgi Identyfikacji Wizualnej UMK).

Miejsce logowana do poczty wewnętrznej Collegium Medium (tzw. „niebieskiej poczty”) znajduje się obecnie pod hasłem „Poczta” w prawym głównym rogu strony Collegium Medicum. Natomiast „Logowanie” kieruje do Centralnego Punktu Logowania UMK.

Strony wydziałowe posiadają następujące adresy:

Całość dostosowana jest do współczesnego standardu technologicznego, czyli jest responsywna (dostosowana do urządzeń mobilnych) oraz zgodna z WCAG 2.0 (wytycznymi dotyczącymi ułatwień dla osób niepełnosprawnych w dostępie do treści publikowanych w Internecie).