Nowa strona internetowa Collegium Medicum

Nowa strona internetowa Collegium Medicum

nowa stronainternetowa Collegium MedicumWitamy na nowej stronie Collegium Medicum UMK. Innowacyjna odsłona strony ma na celu poprawę przejrzystości, funkcjonalności, a przede wszystkim spójności ze stroną główną Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Równocześnie z uruchomieniem strony głównej i witryn wydziałowych Collegium Medicum została oddana do użytku nowatorska podstrona KANDYDACI, dedykowana kandydatom na studia w Collegium Medicum.

Nowa koncepcja stron internetowych wpisana jest we wspólny nurt wszystkich wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Założeniem, które towarzyszyło powstaniu nowego integracyjnego modelu graficzno-informacyjnego było uporządkowanie i ujednolicenie witryny zgodnie z obowiązującym Systemem Identyfikacji Wizualnej UMK. Opiera się on o identyczny dla wszystkich wydziałów schemat rozmieszczenia informacji – strony zawierają elementy wyróżniające poszczególne jednostki: logo wydziałowe oraz akcenty w kolorze obszaru wiedzy reprezentowanego przez dany wydział (na podstawie Księgi Identyfikacji Wizualnej UMK).

Miejsce logowana do poczty wewnętrznej Collegium Medium (tzw. „niebieskiej poczty”) znajduje się obecnie pod hasłem „Poczta” w prawym głównym rogu strony Collegium Medicum. Natomiast „Logowanie” kieruje do Centralnego Punktu Logowania UMK.

Strony wydziałowe posiadają następujące adresy:

Całość dostosowana jest do współczesnego standardu technologicznego, czyli jest responsywna (dostosowana do urządzeń mobilnych) oraz zgodna z WCAG 2.0 (wytycznymi dotyczącymi ułatwień dla osób niepełnosprawnych w dostępie do treści publikowanych w Internecie).