Oferta stażu podoktorskiego w Nowej Zenlandii

Oferta stażu podoktorskiego w Nowej Zenlandii

Uniwersytet w OtagoWydział Nauk Chirurgicznych Uniwersytetu Otago (Nowa Zelandia) zaprasza do składania podań o udział w podoktorskich stażach naukowych z zakresu Wnt-zależnej regulacji neurozapaleń.

Sygnalizacja Wnt pełni istotną rolę w procesach rozwojowych i chorobowych. Lider grupy badawczej posiada bogate doświadczenie z zakresu eksperymentalnych modeli Wnt oraz rozwijaniu ich praktycznych zastosowań, szczególnie w guzach mózgu i bólach neuropatycznych. Celem projektu jest rozwijanie nieinwazyjnych metod obrazowania pozwalających na monitorowanie procesów immunogenicznych wywoływanych przez komórki glejaka ludzkiego, a także in vitro/in vivo modeli bólu neuropatycznego, skupiających się na aktywacji limfocytów T i mikrogleju. Badania wykorzystują spektroskopię Ramana, jako szybką i nieinwazyjną technologię obrazowania label-free materiału biologicznego, w tym wizualizacji rozwoju guza mózgu i aktywacji układu immunologicznego. Metodologia ta pozwala na analizę unikalnych widm aktywowanych limfocytów T/mikrogleju w odniesieniu do funkcji Wnt w kulturach komórkowych glejaka i modelach bólu neuropatycznego. Projekt realizowany jest w ścisłej współpracy z ośrodkami badań nad guzem mózgu w Europie (Dusseldorf, Niemcy; Lublin, Polska) oraz w Stanach Zjednoczonych (Johns Hopkins, Baltimore, USA). Intensywna współpraca na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym stanowi ważny czynnik, który przyczynia się do owocnego rozwoju badań.

Stosowane techniki:
Biologia molekularna: klonowanie molekularne, RT- qPCR, RNAseq Techniki hodowli komórek: transfekcja, testy genów reporterowych, wyciszanie siRNA Biologia komórki: immunofluorescencja, mikroskopia konfokalna, cytometria przepływowa Modele zwierzęce: transplantacja, model uszkodzenia nerwów obwodowych, stymulacja rdzenia kręgowego.

Kryteria kwalifikujące:
Stopień naukowy doktora w pokrewnej dziedzinie nauk przyrodniczych; Doświadczenie w dziedzinie biologii komórki lub biologii molekularnej, analizie wieloczynnikowej.

Uwaga:
Podania – wraz z pełnym listem motywacyjnym, CV oraz listem referencyjnym od opiekuna pracy magisterskiej/rozprawy doktorskiej – prosimy przesyłać do 20 kwietnia 2018 r. do Prof. Jarka Maciaczyka na adres jarek.maciaczyk@otago.ac.nz. Przyjmowane będą tylko podania w formie POJEDYCZNEGO PLIKU PDF.

Mile widziane:
Doświadczenie w dziedzinie biologii komórki lub biologii molekularnej, biologii rozwoju, biochemii.

pdfOGŁOSZENIE W JĘZYKU ANGIELSKIM279.22 KB