Medal za egzoszkielet

Medal za egzoszkielet

ArchimedesDrukowany 3D egzoszkielet dla dzieci z osłabieniem kończyn górnych, otrzymał złoty medal na 21. Moskiewskim Międzynarodowym Salonie Wynalazków i Innowacyjnych Technologii ARCHIMEDES w Moskwie.

Egzoszkielet jest wynikiem współpracy międzyuczelnianej. W skład zespołu badawczego weszli: prof. dr hab. Aleksander Goch i dr Emilia Mikołajewska z Katedry Fizjoterapii Collegium Medicum UMK oraz prof. Mariusz Kaczmarek, prof. Marek Macko, dr Dariusz Mikołajewski i mgr inż. Zbigniew Szczepański z IMiIS WMFiT Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Więcej informacji