Otwarcie Centrum Symulacji Medycznych

Otwarcie Centrum Symulacji Medycznych

Otwarcie Centrum Symulacji Medycznych Collegium Medicum UMK28 marca 2018 r. o godz. 13:00 odbędzie się uroczyste otwarcie Centrum Symulacji Medycznych Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, zlokalizowanego w obiekcie przy ul. Kurpińskiego 19 w Bydgoszczy, w którym wcześniej swoją siedzibę miała Katedra i Klinika Psychiatrii.

Centrum Symulacji Medycznych powstało w wyniku udziału Collegium Medicum UMK w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

Celem tworzenia Centrów Symulacji Medycznych jest wprowadzenie na większą skalę metod symulacji medycznych, polegających na odwzorowaniu rzeczywistego procesu z zachowaniem takiej wierności, która pozwala na doświadczenie, refleksję, informację zwrotną w kontrolowanym środowisku bez ryzyka jakie niesie podobne doświadczenie w praktyce rzeczywistej. W takich warunkach przy użyciu specjalistycznych trenażerów, fantomów i zaawansowanych symulatorów będą zdobywać praktyczne umiejętności i uczyć się pracy zespołowej studenci kierunku lekarskiego, pielęgniarstwa i położnictwa.

Dzięki wsparciu finansowemu ze środków unijnych w wysokości blisko 11 mln złotych oraz dotacji celowej Ministerstwa Zdrowia w wysokości około 6 mln złotych, w latach 2016-2017 udało się wyremontować i wyposażyć kompleksowo pomieszczenia znajdujące się w piwnicy, na parterze oraz na I piętrze.

Otwarcie Centrum Symulacji Medycznych Collegium Medicum UMKW ramach CSM CM UMK powstały doskonale wyposażone sale symulacji wysokiej wierności z zaawansowanymi symulatorami. Są to sala intensywnej terapii, szpitalny oddział ratunkowy, sala porodowa, sala operacyjna, sala z ambulansem karetki i sala opieki pielęgniarskiej. Wśród sal symulacji niskiej wierności, w której do nauczania podstawowych umiejętności wykorzystuje się różne trenażery i modele, znajdują się sala do nauczania umiejętności technicznych, umiejętności chirurgicznych i laboratoryjnego nauczania umiejętności klinicznych. Idealną do kształtowania umiejętności interpersonalnych pomiędzy pacjentem a zespołem medycznym jest sala z pacjentem symulowanym. Osoby odpowiednio przeszkolone odtwarzają w trakcie zajęć realizowanych w tej sali role pacjenta lub jego rodziny. CSM dysponuje również salą komputerowego wspomagania nauczania z pacjentami wirtualnymi. Tu bez fizycznej obecności przedmiotów i ludzi można uczyć się podejmowania decyzji, diagnostyki różnicowej czy planowania leczenia. W CSM oprócz zajęć dydaktycznych będą organizowane obiektywne i standaryzowane egzaminy kliniczne OSCE. Do prowadzenia takich egzaminów służy zespół sal egzaminacyjnych z pełnym monitoringem z możliwością nagrywania i odtwarzania egzaminów.

Kształcenie pracowników medycznych to wielka odpowiedzialność, a poprawa jakości opieki medycznej jest konieczna. Jesteśmy pewni, że zajęcia prowadzone w CSM zwiększają szansę na taką poprawę.