Kosmetolożki nagrodzone

Kosmetolożki nagrodzone

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Interdyscyplinarne Aspekty Chorób Skóry i Błon Śluzowych” przyniosła wyróżnienia doktorantkom Katedry Kosmetologii i Dermatologii Estetycznej Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum UMK - mgr Magdalenie Basałygo i mgr Dominice Ragin.

Doktorantki będące uczestniczkami konferencji, która odbyła się 3 marca 2018 r. w Warszawie, działają pod opieką naukową dr hab. Barbary Zegarskiej, kierownik Katedry Kosmetologii i Dermatologii Estetycznej.

Spośród autorów prac zaprezentowanych w sesji ustnej prac oryginalnych II nagrodę zdobyła mgr Magdalena Basałygo za pracę pt. „Ocena równowagi stężenia MMP-1, MMP-2 i TIMP-1 w przebiegu AZS”. Mgr Dominika Ragin przedstawiła dwa tematy: „Co nowego w leczeniu świądu? - Raport z 9. Światowej Konferencji Świądu” oraz „Skórne objawy niepożądane podczas leczenia onkologicznego i związana z nimi zmiana jakości życia pacjentów - badanie ankietowe”. Za drugi temat doktorantka otrzymała I miejsce w kategorii prac oryginalnych prezentowanych w sesjach ustnych e-posterów.

Mgr Magdalena Basałygo została też wyróżniona wyjątkową nagrodą specjalną - Nagrodą Redaktora Naczelnego „Przeglądu Dermatologicznego”, przyznaną przez prof. dr hab. Małgorzatę Olszewską.

baner konferencji kosm IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Interdyscyplinarne Aspekty Chorób Skóry i Błon Śluzowych” - dyplom IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Interdyscyplinarne Aspekty Chorób Skóry i Błon Śluzowych” - dyplom IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Interdyscyplinarne Aspekty Chorób Skóry i Błon Śluzowych” - dyplom IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Interdyscyplinarne Aspekty Chorób Skóry i Błon Śluzowych” - dyplom