Język angielski w naukach medycznych

Język angielski w naukach medycznych

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku zaprasza studentów kierunków medycznych i paramedycznych na V Ogólnopolską Olimpiadę pn. Język angielski w naukach medycznych.

Pierwszy etap olimpiady odbędzie się 7 kwietnia 2018 r. w Collegium Medicum UMK, natomiast na finał Uniwersytet Medyczny w Gdańsku zaprasza 19 maja 2018 r. do swojej siedziby.

Wszelkie informacje są dostępne w Zakładzie Lingwistyki Stosowanej Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK tel. 52 585-34-46.

Osoba koordynująca pierwszy etap Olimpiady w Collegium Medicum UMK: Andrzej Nazarewski, tel. 505 766 079