COVID-19    WRACAMY NA ZAJĘCIA STACJONARNE  

Stypendia za publikacje

Stypendia za publikacje

JM Rektor przyznał jednorazowe stypendia za wysoko punktowane publikacje naukowe pracownikom akademickim Collegium Medicum UMK, reprezentującym Wydział Farmaceutyczny.

Stypendia zostały przyznane:

za wysoko punktowaną publikację naukową: „Oxidation products of 5-methyl cytosine are decreased in senescent cells and tissues of progeroid mice” opublikowaną w „The Journals of Gerontology”: Series A: Biological Sciences and Medical Sciences”, (wskaźnik Impact Factor: 5.957, punktacja MNiSW: 45).

  • dr Ewelinie Zarakowskiej z Katedry Biochemii Klinicznej
  • dr. hab. Markowi Foksińskiemu z Katedry Biochemii Klinicznej
  • dr. hab. Danielowi Gackowskiemu z Katedry Biochemii Klinicznej
  • dr Annie Szpili z Katedry Biochemii Klinicznej

oraz za wysoko punktowaną publikację naukową: „Advances in solid phase microextraction and perspective on future directions” opublikowaną w „Analytical Chemistry”, (wskaźnik Impact Factor: 6.320, punktacja MNiSW: 45).

  • dr hab. Barbarze Bojko z Katedry Farmakodynamiki i Farmakologii

analytical chemistry