Stypendia za publikacje

Stypendia za publikacje

JM Rektor przyznał jednorazowe stypendia za wysoko punktowane publikacje naukowe pracownikom akademickim Collegium Medicum UMK, reprezentującym Wydział Farmaceutyczny.

Stypendia zostały przyznane:

za wysoko punktowaną publikację naukową: „Oxidation products of 5-methyl cytosine are decreased in senescent cells and tissues of progeroid mice” opublikowaną w „The Journals of Gerontology”: Series A: Biological Sciences and Medical Sciences”, (wskaźnik Impact Factor: 5.957, punktacja MNiSW: 45).

  • dr Ewelinie Zarakowskiej z Katedry Biochemii Klinicznej
  • dr. hab. Markowi Foksińskiemu z Katedry Biochemii Klinicznej
  • dr. hab. Danielowi Gackowskiemu z Katedry Biochemii Klinicznej
  • dr Annie Szpili z Katedry Biochemii Klinicznej

oraz za wysoko punktowaną publikację naukową: „Advances in solid phase microextraction and perspective on future directions” opublikowaną w „Analytical Chemistry”, (wskaźnik Impact Factor: 6.320, punktacja MNiSW: 45).

  • dr hab. Barbarze Bojko z Katedry Farmakodynamiki i Farmakologii

analytical chemistry