Bydgoskie Spotkanie Alergologiczne

Bydgoskie Spotkanie Alergologiczne

 VII Bydgoskie Spotkanie Alergologiczne - Sympozjum Alergii na Pokarmy 2018, prof. dr hab. Zbigniew BartuziW dniach 23-24 lutego 2018 r. odbyło się VII Bydgoskie Spotkanie Alergologiczne - Sympozjum Alergii na Pokarmy 2018. Była to znakomita okazja, aby poznać nowe metody w diagnostyce i leczeniu alergii na pokarmy, zarówno u dzieci i dorosłych. Spotkanie przynosiło też odpowiedzi na liczne wątpliwości i kontrowersje związane z tym coraz powszechniejszym uczuleniem.

Pomysłodawcą i głównym organizatorem spotkania jest prof. dr hab. n. med. Zbigniew Bartuzi, prezydent Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, przewodniczący Sekcji Alergii na Pokarmy i kierownik Katedry i Kliniki Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK.

Już po raz drugi Sympozjum odbywało się w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym. Lokalizacja ta zapewniła dużą przestrzeń i komfortowe warunki dla imponującej liczby ponad 500 uczestników. Zainteresowanie tym prestiżowym spotkaniem było ogromne. Program tegorocznego sympozjum był niezwykle bogaty. Spotkanie rozpoczęła sesja inauguracyjna, a następnie w ciągu 2 dni sympozjum, odbyło się osiem sesji plenarnych, dwie sesje „Gorący temat”, 2 sesje pro i con oraz sesja dotycząca interesujących przypadków klinicznych.

 VII Bydgoskie Spotkanie Alergologiczne - Sympozjum Alergii na Pokarmy 2018, uczestnicyWykładowcy, którzy uświetnili to spotkanie, zostali dobrani bardzo starannie spośród wybitnych autorytetów w dziedzinie alergologii. Uczestnicy mieli m.in. okazję usłyszeć prelekcje przedstawicieli Katedry i Kliniki Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum UMK, a także wybitnych naukowców, którzy zostali zaproszeni z najlepszych ośrodków alergologicznych w całej Polsce. Tematy, które poruszano były niejednokrotnie kontrowersyjne. Dyskutowano m.in. o alergenach, które znajdują się w lekach i szczepionkach czy o alternatywnych metodach stosowanych w diagnostyce alergii. Wiele uwagi poświęcono zastosowaniu diagnostyki opartej o komponenty alergenowe w badaniu uczulenia na pokarmy. Wskazano dostępne metody diagnostyczne, zalety i wady nowych platform multiplexowych, a także wyjaśniono jak prawidłowo interpretować ich wyniki.

Po raz kolejny w programie znalazła się Sesja Alergologiczna, w której aktywny udział wzięli przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Dietetyki. Udział dietetyków w eksperckiej dyskusji o alergii na pokarmy wychodzi naprzeciw oczekiwaniom lekarzy praktyków, którzy na co dzień odpowiadają na trudne pytania pacjentów dotyczące właściwego modelu odżywiania w alergii na pokarmy.

Sesje zakończyły się w większości burzliwą dyskusją, w trakcie której padały pytania o najnowsze trendy w leczeniu chorób alergicznych, na które prowadzący cierpliwie odpowiadali. Sympozjum było znakomitą okazją aby porozmawiać z ekspertami, wobec czego dyskusja w kuluarach trwała do późnych godzin wieczornych. Na zakończenie tego niezwykle udanego sympozjum, Profesor Zbigniew Bartuzi podziękował uczestnikom, wyrażając nadzieję, że tegoroczne Bydgoskie Spotkanie Alergologiczne spełniło ich oczekiwania. Nie ma wątpliwości, że tego typu spotkania są potrzebne, zatem kolejne VIII Bydgoskie Spotkanie Alergologiczne – Sympozjum Alergii na Pokarmy, odbędzie się w marcu 2019 r.

fot. Michał Przybyszewski