Rekrutacja na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+

Rekrutacja na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+

Erasmus plus logo 200pxTrwa rekrutacja na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus +. Aby wziąć udział w rekrutacji należy złożyć komplet dokumentów w Dziale Projektów i Współpracy Międzynarodowej CM, ul. Jagiellońska 13, budynek A, pokój 20.

 1. Wypełniony i podpisany wniosek online w wersji wydrukowanej (samo wypełnienie wniosku online nie jest 'złożeniem wniosku') 
 2. Zaświadczenie (z dziekanatu) o uzyskanej średniej ze wszystkich zakończonych etapów studiów (wraz z ocenami niedostatecznymi)
 3. Przystąpić do egzaminu językowego / dostarczyć stosowne zaświadczenie lub certyfikat

Ostateczny termin składania wniosków upływa 9 marca 2018 r. godz. 14:00
Niekompletne dokumenty nie będą rozpatrywane.

SPOTKANIA INFORMACYJNE

 • 23 lutego 2018 r. godz. 13:00, budynek audytoryjny, sala nr 8 (Biblioteka Medyczna)
 • 5 marca 2018 r. godz. 13:00, budynek dydaktyczny patomorfologii, aula A019 

Więcej informacji >>

Umowy >>

Wymogi dla studentów poszczególnych wydziałów:

Wydział Nauk o Zdrowiu:

 • średnia ocen – powyżej 3,0
 • egzamin z języka angielskiego – termin ogłoszony wkrótce
 • w przypadku wyjazdu do Włoch i Hiszpanii warunkiem wyjazdu jest przedstawienie zaświadczenia o znajomości języka włoskiego lub hiszpańskiego

Wydział Farmaceutyczny:

 • średnia ocen – powyżej 3,5
 • zaświadczenia o znajomości języka obcego

Wydział Lekarski:

 • minimalna średnia ocen z całego przebiegu studiów: 3,5
 • Egzamin pisemny z języka angielskiego, francuskiego lub niemieckiego (termin zostanie ogłoszony wkrótce)
 • W przypadku wyjazdu do Włoch/Hiszpanii/Portugalii – wymagane zaświadczenie (z oceną) ze szkoły językowej o ukończeniu kursu językowego na poziomie wymaganym przez Uczelnię zagraniczną