HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Prestiżowa nominacja dla naukowca

Prestiżowa nominacja dla naukowca

dr Maciej NowackiDr n. med. Maciej Nowacki, adiunkt w Katedrze i Klinice Chirurgii Onkologicznej na Wydziale Nauk o Zdrowiu, kierowanej przez prof. dr. hab. n. med. Wojciecha Zegarskiego, został polskim reprezentantem młodych naukowców i rezydentów z zakresu chirurgii onkologicznej do prestiżowego przedstawicielstwa EYSAC Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej (The ESSO Young Surgeons Alumni Club).

Rolą 12 nominowanych przez zarząd przedstawicieli narodowych za ich wkład i osiągnięcia w zakresie chirurgii onkologicznej jest promowanie i rozwój koncepcji badawczo-leczniczych i edukacyjnych promowanych przez ESSO, a także stanowienie „pomostu” naukowo-klinicznego dla młodych badaczy i klinicystów z Europy oraz Izraela z Europejskim Towarzystwem Chirurgii Onkologicznej.

Dr Maciej Nowacki wraz z profesorem Wojciechem Zegarskim przeprowadzili w 2017 roku pierwszy w Europie środkowo-wschodniej zabieg podciśnieniowej chemioterapii aerozolem (PIPAC) oraz uczestniczyli w dwóch międzynarodowych projektach badawczych rejestrowanych w bazach ClinicalTrials. Dr Maciej Nowacki jest również stypendystą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

eysac logo