Zaproszenie do Centrum Symulacji Medycznych

Zaproszenie do Centrum Symulacji Medycznych

budynek CSM CMCentrum Symulacji Medycznych zlokalizowane przy ulicy Kurpińskiego 19 w Bydgoszczy jest już w pełni wyposażonym ogólnouczelnianym ośrodkiem dydaktycznym.

Zapraszamy wszystkich nauczycieli, szczególnie tych, którzy mają zaplanowane do realizacji w semestrze letnim zajęcia dydaktyczne w Centrum Symulacji Medycznych, do zapoznania się z obiektem i wyposażeniem wszystkich sal dydaktycznych.

Zapoznanie się zarówno z rodzajem sal i pracowni jak również z ich wyposażeniem pozwoli Państwu na trafny wybór sali bądź pracowni, w których będzie możliwa realizacja zakładanych w sylabusach przedmiotowych efektów kształcenia.

Instruktorzy i technicy symulacji medycznej są do państwa dyspozycji codziennie od godziny 8.00 do 15.00.

Możliwe są również późniejsze godziny, pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia telefonicznego:
tel. 52 585-35-35 lub 52 585-60-06,

Dyrektor CSM
dr n. med. Mirosława Felsmann

Centrum Symulacji Medycznych Collegium Medicum UMK Centrum Symulacji Medycznych Collegium Medicum UMK zajęcia w CSM podczas Medicaliów 2017