Pożegnaliśmy Profesora Józefa Kałużnego

Pożegnaliśmy Profesora Józefa Kałużnego

20 stycznia 2018 r. pożegnaliśmy prof. dr. hab. Józefa Kałużnego, współtwórcę Akademii Medycznej w Bydgoszczy i jej rektora w latach 1990-1996. W hołdzie pamięci Profesora przygotowaliśmy wystawę poświęconą Jego życiu i pracy na rzecz uczelni. Wystawę można obejrzeć w budynku A Collegium Medicum UMK przy ul. Jagiellońskiej 13 w Bydgoszczy. wystawa w hołdzie pamięci Profesora Józefa Kałużnego - fotografia
Profesor Józef Kałużny urodził się 17 marca 1940 r. w Główiewie, w woj. wielkopolskim. Po ukończeniu szkoły średniej podjął studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu, które ukończył w roku 1964, a następnie odbył dwuletni staż podyplomowy w Szpitalu Miejskim w tym mieście.

Od 1 marca 1964 r. pracował w Klinice Okulistycznej Akademii Medycznej w Poznaniu, początkowo na stanowisku asystenta, a od roku 1972 na etacie adiunkta. W latach 1976–1979 był ordynatorem Oddziału Okulistycznego w Zielonej Górze. Od roku 1979 kierował Kliniką Okulistyczną Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Pierwszy stopień specjalizacji z okulistyki uzyskał w 1968 r., a drugi trzy lata później. W pierwszych latach pracy interesował się biochemią oka i odwarstwieniem siatkówki, w efekcie czego powstała rozprawa doktorska zatytułowana „Badania białek płynu podsiatkówkowego w samoistnym odwarstwieniu siatkówki”, którą obronił w 1972 r. w Akademii Medycznej w Poznaniu. Kolejne lata poświęcił na  analizowanie możliwości wykorzystania laserów w okulistyce. Na tym polu był jednym z polskich i europejskich pionierów. Już od roku 1966 stosował w leczeniu chorych laser rubinowy, a od roku 1974 - argonowy. Powyższe zagadnienia były tematem rozprawy habilitacyjnej pt. „Laser argonowy w chirurgii tęczówki. Badania doświadczalne i kliniczne”. Habilitował się w 1978 roku również w Akademii Medycznej w Poznaniu. W roku 1987 uzyskał tytuł profesora, a w roku 1993 został mianowany na stanowisko profesora zwyczajnego. W czasie pracy w Bydgoszczy prof. Kałużny zajął się chirurgią soczewki. Jako pierwszy w Polsce wprowadził wszczepianie soczewek tylnokomorowych, które obecnie są powszechnie stosowane. W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku Profesor zajął się chirurgią refrakcyjną. Jako pierwszy w Polsce wprowadził keratotomię radialną, był także jednym z pionierów wewnątrzgałkowej chirurgii refrakcyjnej. Ostatnie lata natomiast to powrót do zainteresowań chorobami siatkówki. Prof. J. Kałużny wprowadzał do Polski nowoczesne metody diagnostyki i laseroterapii starczego zwyrodnienia plamki. Był autorem lub współautorem trzech monografii: Chirurgia refrakcyjna rogówki (z A. Gierek-Łapińską), Chirurgia soczewki i Badania angiograficzne dna oka (z A. Mierzejewskim, S. Milewskim i J. Kałużnym). Profesor Józef Kałużny został odznaczony Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, był także „Zasłużonym Nauczycielem Rzeczypospolitej Polskiej”. Z innych, licznych wyróżnień wymienić należy „Medal za zasługi dla Akademii Medycznej w Bydgoszczy”. Profesor J. Kałużny brał czynny udział w wielu międzynarodowych kongresach okulistycznych, odbył też kilka dłuższych staży naukowych: Retina Associates w Bostonie (3 miesiące), Oddział Okulistyczny w Windsor (2 miesiące) i Klinika Okulistyczna Uniwersytetu w Columbus (2 miesiące). W latach 1980-1992 był redaktorem naczelnym „Kliniki Ocznej” - pisma Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, natomiast w okresie 1998–2004 prezesem tego Towarzystwa. Od roku 2001 był przedstawicielem Polski w Sekcji Okulistycznej Europejskiej Rady Towarzystw Medycznych w Brukseli.

W Akademii Medycznej w Bydgoszczy piastował kolejno następujące stanowiska: prodziekan (1984–1987), prorektor (1987–1990) i rektor (1990–1996). Dorobek naukowy prof. J. Kałużnego to ponad 180 publikacji i trzy monografie.

Prof. dr hab. Józef Kałużny zmarł 14 stycznia br. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w kościele parafialnym Zmartwychwstania Pańskiego w Bydgoszczy, gdzie została odprawiona msza św. żałobna. Po mszy odbyła się ceremonia pogrzebowa na Cmentarzu Parafialnym przy Alei Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

zdjęcie z pogrzebu Profesora Józefa Kałużnego

 Pożegnaliśmy Profesora Józefa Kałużnego - galeria zdjęć

fot. Łukasz Gorzelak
fot. Justyna Gapska