Zagłosujmy na Osobowość Roku

Zagłosujmy na Osobowość Roku

Plebiscyt Osobowość Roku 2017Zapraszamy do głosowania na kandydatury pracowników naszej uczelni, którzy uzyskali nominację Kapituły Redakcyjnej Gazety Pomorskiej do tytułu Osobowość Roku 2017 w kategorii Działalność społeczna i charytatywna.

Osoby nominowane to:

  • prof. dr hab. n. med. Wojciech Zegarski, kierownik Katedry Chirurgii Onkologicznej Collegium Medicum UMK, nominowany za przeprowadzenie w Centrum Onkologii (w maju 2017 r.), po raz pierwszy w Europie Środkowej, pionierskiego zabiegu PIPAC (dootrzewnowa chemioterapia podciśnieniowa aerozolem); zabieg pozwala na dłuższe życie i większy komfort u pacjentów z rakiem żołądka i jelita grubego.

  • dr hab. n. med. Maciej Słupski, kierownik Kliniki Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej Collegium Medicum UMK, nominowany za stworzenie i rozwój programu przeszczepiania wątroby w Klinice Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy.

  • mgr Monika Siekierka, st. specjalista nauk.-techn. w Zakładzie Fizjologii Człowieka Collegium Medicum UMK, koordynator transplantacyjny w programie przeszczepiania wątroby w Klinice Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Watroby, nominowana za koordynację pierwszego przeszczepu wątroby (Klinika Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Wątroby Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy) oraz za wyjątkową życzliwość i serce dla pacjentów.

Osobowość Roku 2017 to kolejna edycja prestiżowego plebiscytu Gazety Pomorskiej, w którym zostają docenione nietuzinkowe osobowości województwa kujawsko-pomorskiego. Laureatów wybierają swoimi głosami czytelnicy. Plebiscyt  jest okazją do zaprezentowania ludzi oraz ich dokonań, które zasługują na wyróżnienie i docenienie. Wyłania on osoby, które często nie zabiegają o aplauz, mimo że działają na rzecz lokalnej społeczności czy mieszkańców województwa.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: http://www.pomorska.pl/osobowosc2017