Odznaka Honorowa Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

Odznaka Honorowa Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

Dr n. farm. Piotr Bilski, asystent z Katedry Technologii Postaci Leku Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum UMK został wyróżniony Odznaką Honorową Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Odznaka została przyznana w uznaniu aktywnej pracy na rzecz farmacji polskiej.

dyplom

medal