HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Onkologia dermatologiczna nagrodzona

Onkologia dermatologiczna nagrodzona

dr n. med. Magorzata MajDr n. med. Małgorzata Maj, adiunkt w Zakładzie Inżynierii Tkankowej w Katedrze Urologii Collegium Medicum UMK otrzymała prestiżową Nagrodę im. Profesora Feliksa Wąsika. Nagroda przyznawana jest za najlepszą pracę z onkologii dermatologicznej opublikowaną przez polskiego badacza.

Nagroda, która przyznawana jest corocznie od 2003 r. została przyznana na uroczystym posiedzeniu szkoleniowo-naukowym Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, które odbyło się w Katedrze i Klinice Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Nagrodzona praca pt. „Anti-proliferative and cytotoxic activity of rosuvastatin against melanoma cells”, opublikowana w czasopiśmie Advances in Dermatology and Allergology, dotyczy analizy przeciwczerniakowej aktywności rosuwastatyny. Wykazano, iż pomimo braku bezpośredniego działania cytotoksycznego lek w zakresie stężeń osiąganych w surowicy przy standardowym dawkowaniu obniża zdolność do migracji i inwazyjność komórek nowotworowych.

Wyróżniona publikacja jest wynikiem współpracy dr n. med. Małgorzaty Maj z Katedrą Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii kierowaną przez dr. hab. n. med. Rafała Czajkowskiego, prof. UMK.