Nowe granty NCN

Nowe granty NCN

logo NCNDwoje naukowców oraz doktorantka Collegium Medicum UMK zdobyło granty w rozstrzygniętych właśnie konkursach Narodowego Centrum Nauki.

  • Prof. dr hab. n. med. Tomasz Grzybowski, kierownik Katedry Medycyny Sądowej Wydziału Lekarskiego pozyskał grant w wysokości 753.020 zł projektem „Wpływ mikrobiomu mleka matki i mikrobiomu przewodu pokarmowego oraz skóry dziecka na przebieg kliniczny, rozwój naturalnej tolerancji oraz zmiany metylacji wybranych genów związanych z regulacją immunologiczną u dzieci z alergią pokarmową” w konkursie OPUS 13.

  • Mgr farm. Michał Falkowski, asytent w Katedrye i Zakładzie Chemii Leków Wydziału Farmaceutycznego projektem „Ftalimidowe pochodne porfirazyn inkorporowane w liposomach jako potencjalne fotouczulacze dla terapii fotodynamicznej” uzyskał kwotę 180.000 zł w ramach konkursu PRELUDIUM 13.

  • Poza naukowcami CM UMK grant w wysokości 120.000 zł na realizację projektu “2-ketoglutaran i 2-hydroksyglutaran jako potencjalne metaboliczne modulatory procesu aktywnej demetylacji DNA u chorych z rakiem jelita grubego” w konkursie PRELUDIUM 13 uzyskała doktorantka z Katedry Biochemii Klinicznej mgr Martyna Modrzejewska. Promotorem pracy doktorskiej jest dr hab. n. med. Marek Foksiński.

Gratulujemy!