Złoty Skalpel 2017

Złoty Skalpel 2017

Złoty Skalpel 2017, fot. O. Rainka, Puls MedycynyPierwszy we wschodniej części Europy Środkowej program dootrzewnowej podciśnieniowej chemioterapii aerozolem (ang. pressurized intraperitoneal aerosol chemotherapy, PIPAC) – nowa nadzieja w walce z rakowatością otrzewnej – projekt autorstwa prof. dr. hab. n. med. Wojciecha Zegarskiego i dr. n. med. Macieja Nowackiego z Kliniki Chirurgii Onkologicznej Collegium Medicum UMK znalazł się w dziesiątce innowacyjnych projektów zakwalifikowanych do II etapu konkursu Złoty Skalpel 2017. 25 października 2017 r. odbyła się uroczysta gala, podczas której ogłoszono wyniki konkursu na wybitnego innowatora w polskiej ochronie zdrowia - Złoty Skalpel 2017.

Złoty Skalpel:
Pismo medyczne „Puls Medycyny” od 2008 roku organizuje coroczny konkurs na wybitnego innowatora w polskiej ochronie zdrowia – Złoty Skalpel. Do udziału zapraszane są pojedyncze osoby, zespoły badawcze, publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, organizacje, gminy i wszystkie inne instytucje, które w danym roku wniosły nową jakość do opieki medycznej w Polsce. Spośród nadesłanych projektów jury powołane przez organizatora konkursu wybiera jedno wiodące udoskonalenie, które otrzymuje honorowy tytuł Złoty Skalpel. Preferowane są w szczególności: wynalezienie nowej metody diagnostycznej lub terapeutycznej, opracowanie nowej strategii związanej z organizacją i zarządzaniem w ochronie zdrowia, unowocześnienie polskiego systemu opieki zdrowotnej poprzez implementację innowacyjnych rozwiązań.