Wieloletni plan rozbudowy i modernizacji Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. J. Biziela

Wieloletni plan rozbudowy i modernizacji Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. J. Biziela

Konferencja prasowa w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy 30.10.2017 r., od lewej: prof. Jacek Kubica, prof. Andrzej Tretyn, Tomasz Latos, prof. Grażyna Odrowąż-Sypniewska, dr Wanda Korzycka-Wilińska 25 października 2017 r. do Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. J. Biziela dotarła wspaniała wiadomość. Sejmowa komisja zdrowia pozytywnie zaopiniowała dofinansowanie placówki i zdecydowała o objęciu jej wieloletnim planem inwestycyjnym. Na rozbudowę i modernizację Szpitala zarezerwowano w budżecie państwa kwotę 365 mln zł.

30 października 2017 r. podczas spotkania Zarządu Szpitala z posłem Tomaszem Latosem, władzami Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, członkami Rady Społecznej Szpitala, przedstawicielami mediów oraz pracownikami, zaprezentowany został szczegółowy zakres planowanej inwestycji.

W ramach wieloletniego planu inwestycyjnego powstanie m.in. nowy budynek, w którym usytuowane zostaną:

  • Klinika Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego,
  • Klinika Foniatrii i Audiologii z Oddziałem Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Chirurgii Szczękowej,
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
  • Oddział Kliniczny Rehabilitacji,
  • Blok Operacyjny,
  • Dział Sterylizacji i Dezynfekcji,
  • Archiwum,
  • sale dydaktyczne dla studentów,
  • zaplecze administracyjno-gospodarczo-techniczne.

Na dachu nowego budynku zaplanowano również budowę lądowiska dla helikopterów medycznych.

Kolejnym zakresem inwestycji będzie modernizacja usytuowanych w istniejących już budynkach klinik i oddziałów, pomieszczeń diagnostyczno-zabiegowych, infrastruktury technicznej oraz kuchni szpitalnej.

Wieloletni plan rozbudowy i modernizacji Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. J. Biziela  Wieloletni plan rozbudowy i modernizacji Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. J. Biziela

Źródło: www.biziel.umk.pl