Konferencja "Interdyscyplinarne Oblicza Chirurgii Onkologicznej"

Konferencja "Interdyscyplinarne Oblicza Chirurgii Onkologicznej"

interdyscyplinarne

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

Mamy ogromny zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Konferencji "Interdyscyplinarne Oblicza Chirurgii Onkologicznej", organizowanym przez Katedrę Chirurgii Onkologicznej Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy. Spotkanie odbędzie się 27-28 października 2017 r. w Centrum Konferencyjnym Bydgoskiego Centrum Targowo-Wystawienniczego przy ul. Gdańskiej 187.

W trakcie Konferencji będą mieli Państwo okazję wysłuchać wykładów wybitnych ekspertów, które dotyczyć będą najbardziej aktualnych problemów leczenia nowotworów złośliwych.

Wśród zaproszonych Wykładowców oprócz wybitnych specjalistów z naszego kraju obecni będą również specjaliści z zagranicy, m.in. z Niemiec, Włoch, Francji.

Gorąco zapraszamy do udziału zwłaszcza młodych adeptów sztuki medycznej: lekarzy w trakcie specjalizacji, studentów. Z myślą o nich zorganizowano specjalną Sesję Edukacyjną, z osobną rejestracją na stronie Konferencji i obniżoną opłatą. Zarejestrowani uczestnicy będą mieli swobodny wstęp także na inne sesje Konferencji.

Wszystkie informacje znajdą Państwo na stronie internetowej Konferencji >>

Serdecznie zapraszamy!

prof. dr hab. n. med. Wojciech Zegarski
dr n. med. Michał Jankowski