Akredytacje PKA

Akredytacje PKA

logo WNoZ CMKierunki pielęgniarstwo i zdrowie publiczne z oferty Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy uzyskały pozytywne oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Oceny zostały przyznane do roku akademickiego 2022/2023. Dotyczą zarówno studiów pierwszego, jak i drugiego stopnia na obu kierunkach.

Prezydium PKA podjęło w tych sprawach Uchwały nr 499/2017 (pielęgniarstwo w CM UMK) i nr 500/2017 (zdrowie publiczne w CM UMK) w dniu 21 września 2017 r.