CSM - ostatnie szkolenia nauczycieli finansowane z projektu

CSM - ostatnie szkolenia nauczycieli finansowane z projektu

logo

Uwaga – to już ostatnie szkolenia finansowane z projektu
„Nauczanie symulacyjne drogą rozwoju dydaktyki
w Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.


Szanowni Państwo,
przedłużamy po raz kolejny rekrutację nauczycieli na szkolenia podstawowe i kursy instruktorskie z zakresu nauczania metodą symulacji medycznej, które są finansowane w ramach projektu „Nauczanie symulacyjne drogą rozwoju dydaktyki medycznej w Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Nadal dysponujemy wolnymi miejscami dla lekarzy planujących realizację zajęć w salach symulacji medycznej (7 miejsc na szkolenia i 6 na kurs instruktorski). Szkolenia odbędą się w listopadzie i grudniu – postaramy się dostosować godziny zajęć do Państwa potrzeb i możliwości.

Biuro rekrutacji tel. 52 585-35-35
Dokumenty należy złożyć w biurze projektu przy ul. Jagiellońskiej 13-15, Budynek A, III piętro, p. 20 (wejście od ul. 3 Maja) do 20 października 2017 r. do godz. 15.00


Pragnę zwrócić uwagę, że prowadzenie zajęć w salach symulacji wysokiej wierności wymaga odpowiedniego przygotowania nauczyciela w zakresie:

 • trzech etapów prowadzenia zajęć: prebriefingu, realizacji scenariusza zajęć, przeprowadzenia debriefingu;
 • zasad opracowania scenariuszy zajęć;
 • znajomości podstawowych funkcji symulatorów wysokiej wierności będących w dyspozycji CSM;
 • obsługi oprogramowania w komputerze pacjenta i komputerze nauczyciela;
 • zasad współpracy z instruktorem symulacji w trakcie prowadzonego scenariusza klinicznego;

Od 4.10.2017 r. rozpoczęły się zajęcia z medycyny ratunkowej w symulatorze karetki. Do końca roku kalendarzowego planujemy zakończyć wyposażenie CSM i uruchomienie następujących pomieszczeń dydaktycznych w CSM:

 • Sali Intensywnej Terapii
 • Sali operacyjnej
 • Sali szpitalnego oddziału ratunkowego
 • Sali porodowej
 • Sali opieki pielęgniarskiej
 • Pracowni nauczania umiejętności technicznych
 • Pracowni laboratoryjnego nauczania umiejętności klinicznych
 • Pracowni nauczania umiejętności chirurgicznych
 • Sali pacjenta standaryzowanego
 • gabinetów do prowadzenia obiektywnych egzaminów klinicznych.

Bez wyżej wymienionych umiejętności stanie się niemożliwe zrealizowanie zaplanowanych, przez kierunki objęte wsparciem, zajęć dydaktycznych w wymienionych salach.

ZAŁĄCZNIKI: