Medal dla Profesor Olgi Haus

Medal dla Profesor Olgi Haus

dyplom Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów dla prof. Olgi HausProf. dr hab. n. med. Olga Haus, kierownik Katedry i Zakładu Genetyki Klinicznej Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK została wyróżniona medalem Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów.

W dniach 21-23 września 2017 r. w Warszawie odbył się XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Ponad 1000 osób przyjechało na spotkanie, uczestnicząc w trzydziestu sesjach tematycznych prezentowanych przez ekspertów z Polski i zagranicy. W trakcie zjazdu wręczono medale, a wśród wyróżnionych znalazła się nasza naukowiec, która otrzymała wyróżnienie w dowód uznania za szczególne osiągnięcia w dziedzinie hematologii i dokonania badawcze.

medal Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów dla prof. Olgi Haus