Bydgoskie Autografy

Bydgoskie Autografy

uroczystość "Bydgoskie Autografy" 23.09.201723 września 2017 r. prof. dr hab. n. med. Wojciech Zegarski, kierownik Katedry Chirurgii Onkologicznej Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK odsłonił swój autograf na ulicy Długiej w Bydgoszczy.

„Bydgoskie Autografy” to wyróżnienie dla osób, które swoją pracą i działalnością sławią dobre imię Bydgoszczy. W sierpniu 2017 r. odbyło się posiedzenie Kapituły „Bydgoskich Autografów”. Grono złożone z przedstawicieli wszystkich wyższych uczelni publicznych działających na terenie Bydgoszczy, lokalnych mediów oraz bydgoskiego samorządu już po raz dziesiąty rozpatrywało kandydatury osób szczególnie zasłużonych dla budowania dobrego imienia miasta.

uroczystość "Bydgoskie Autografy" 23.09.2017W tym roku swoje podpisy na ulicy Długiej pozostawili: artysta fotografik Jerzy Riegel, mistrzynie olimpijskie Magdalena Fularczyk-Kozłowska i Natalia Madaj oraz chirurg prof. Wojciech Zegarski.

We wcześniejszych latach, spośród naukowców Collegium Medicum UMK, uhonorowani zostali także:

  • prof. Marek Harat (2010)
  • prof. Zbigniew Włodarczyk (2015)

 fot. z uroczystości: www.bydgoszcz.pl