Profesor Jan Styczyński wiceprezydentem ECIL

Profesor Jan Styczyński wiceprezydentem ECIL

Styczynski Jan prof23 września 2017 r. prof. dr hab. n. med. Jan Styczyński, kierownik Zakładu Onkologii Klinicznej i Eksperymentalnej w Katedrze Pediatrii, Hematologii i Onkologii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK został wybrany do pełnienia funkcji Wiceprezydenta ECIL (European Conference on Infections in Leukaemia) na Walnym Zebraniu podczas Konferencji ECIL-7 w Sophia Antipolis we Francji.

ECIL jest organizacją naukową typu non-profit, zarejestrowaną w Belgii, utworzoną w 2005 r. przez 4 europejskie towarzystwa naukowe: EORTC (European Organisation for Research and Treatment of Cancer) Infectious Diseases Group, EBMT (European Society for Blood and Marrow Transplantation) Infectious Diseases Working Party, Supportive Care Group ELN (European LeukemiaNet) oraz Immunocompromised Host Society.

Zadania statutowe ECIL obejmują: opracowywanie rekomendacji w zakresie diagnostyki, profilaktyki i leczenia powikłań infekcyjnych u pacjentów z białaczkami i innymi nowotworowymi chorobami hematologicznymi lub poddawanych przeszczepianiu komórek krwiotwórczych; uzgadnianie aktualnych strategii postępowania przeciwinfekcyjnego w hematologii i transplantologii komórek krwiotwórczych; ułatwianie współpracy pomiędzy grupami oraz definiowanie nowych kierunków badań klinicznych.

Uczestnictwo w działalności ECIL odbywa się jedynie na zaproszenie Komitetu Organizacyjnego, na podstawie dorobku naukowego. Do bieżącego roku, ECIL wydał 35 zestawów rekomendacji z zakresu postępowania w powikłaniach infekcyjnych w hematologii i transplantologii komórek krwiotwórczych.

Więcej informacji o ECIL >>