Stypendia za wysoko punktowane publikacje naukowe

Stypendia za wysoko punktowane publikacje naukowe

okładka „Journal of Investigative Dermatology”, JM Rektor UMK przyznał jednorazowe stypendia za wysoko punktowane publikacje naukowe pracownikom naukowym Collegium Medicum:

dr hab. n. med. Annie Brożynie, adiunktowi w Zakładzie Patologii Nowotworów i Patomorfologii Wydziału Nauk o Zdrowiu za wysoko punktowaną publikację naukową: „Cutaneous glucocorticoidogenesis and cortisol signaling are defective in psoriasis” opublikowaną w „Journal of Investigative Dermatology” (wskaźnik Impact Factor: 6.287 , punktacja MNiSW: 50);
full text >>

oraz

JAAC 200pxdr. hab. n. med. Markowi Kozińskiemu, adiunktowi i kierownikowi Zakładu Podstaw Medycyny Klinicznej w Katedrze Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Wydziału Lekarskiego i kierownikowi Zakładu Podstaw Medycyny Klinicznej za wysoko punktowaną publikację naukową: „Patient outcomes with STEMI caused by aneurysmal coronary artery disease and treated with primary PCI” opublikowaną w „JACC: Journal of the American College of Cardiology” (wskaźnik Impact Factor: 19.896, punktacja MNiSW: 50).
publikacja >>

Stypendia za wysoko punktowane publikacje naukowe zostaną wręczone podczas uroczystości wręczenia nagród w Toruniu 29 września 2017 r. o godz. 12.00 w Sali Reprezentacyjnej Senatu UMK w Collegium Maximum w Toruniu.