Zakończył się 19 Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Zakończył się 19 Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii

zjazd PTAiIT19 Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii przeszedł już do historii, ale bardzo gorące wspomnienia pozostały.

1517 uczestników, znakomity garnitur wykładowców, zarówno z polskich klinik, katedr i oddziałów jak i ponad 40 wykładowców z całego świata - Europy, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Izraela, Japonii, Korei. To tylko liczby, ale trafnie obrazują rangę tego wydarzenia. Wykłady, warsztaty praktyczne wpisują się doskonale w filozofię szkolenia ustawicznego lekarzy naszej specjalizacji. To doskonała możliwość do wymiany doświadczeń ze światowymi autorytetami. To pierwsze tak duże wydarzenie w naszym mieście, które zostało objęte honorowym patronatem m. in. Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Prezydenta Miasta Bydgoszczy, Władz UMK i Collegium Medicum UMK oraz Dyrekcji Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, którego Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii była współorganizatorem.

Wykłady dotyczące zagadnień związanych z codzienną praktyką kliniczną anestezjologa m. in. leczenia pozaustrojowego w intensywnej terapii, leczenia nerkozastępczego, pozaustrojowego podtrzymania funkcji wątroby, diagnostyki i leczenia sepsy, intensywnego leczenia chorych po urazie wielonarządowym, monitorowanie dynamiki układu krążenia, zagadnienia związane ze znieczuleniem chorych z wysokim ryzykiem wystąpienia powikłań, aspekty związane z leczeniem bólu ostrego, reanimacją i resuscytacją, mikrobiologią i zakażeniami zawierały wysoce merytoryczne informacje, które będą miały wpływ na jeszcze lepsze prowadzenie procesu diagnostyczno-leczniczego u naszych pacjentów. Zarówno tych, u których prowadzimy znieczulenia do chirurgicznych procedur zabiegowych jak i tych pacjentów krytycznie chorych z oddziałów intensywnych terapii, gdzie doświadczenie kliniczne specjalistów intensywnej terapii musi być wsparte o wszechobecne na naszych oddziałach aparatury medyczne, wpisujące się w globalny trend w medycynie jakim jest kurs czy też dyskurs technokratyczny.

Zjazd z jednej strony wpłynął na zwiększenie integralności a z drugiej strony wpłynie na rozwinięcie potencjału naszego środowiska za co, w imieniu pracowników Katedry i Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, Collegium Medicum UMK, członków Komitetu Organizacyjnego i Naukowego 19 Międzynarodowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, bardzo dziękuję Wszystkim życzliwym i oddanym naszej specjalności osobom.

Z wyrazami szacunku
dr hab. n. med. Katarzyna Beata Wawrzyniak
Kierownik Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Galeria zdjęć cz. 1 >>

Galeria zdjęć cz. 2 >>

Galeria zdjęć cz. 3 >>