COVID-19    Informacje dla społeczności  UMK

Prezentacja symulatora rzeczywistości wirtualnej

Prezentacja symulatora rzeczywistości wirtualnej

 

Zaproszenie na prezentację symulatora rzeczywistości wirtualnej