Farmaceuta - zawód z przyszłością

Farmaceuta - zawód z przyszłością

NCBiRWysokiej jakości program stażowy dla studentów kierunku Farmacja na Wydziale Farmaceutycznym Collegium Medicum UMK

Wydział Farmaceutyczny wraz z Działem Zarządzania Funduszami Strukturalnymi CM uzyskał dofinansowanie w ramach „Programu Studiujesz? Praktykuj!”, Konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-SP2/17 na projekt dotyczący realizacji wysokiej jakości programu stażowego dla studentów kierunku Farmacja. Projekt skierowany jest do studentów V roku kierunku Farmacja i jest programem nastawionym na ułatwienie studentom wejścia na rynek pracy poprzez zdobycie praktycznego doświadczenia, uzupełniającego wiedzę pozyskaną na studiach. Konkurs jest realizowany w ramach Działania 3.1, Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Tytuł projektu: „Farmaceuta - zawód z przyszłością”

Wartość całkowita projektu: 434 818,80 zł, kwota dofinansowania: 421 774,23 zł

Koordynator projektu: dr hab. Michał Marszałł, prof. UMK

Okres realizacji projektu: 01.01.2018 r. - 31.12.2019 r.

Lista zakwalifikowanych projektów do finansowania >>