We władzach doktoranckiego forum

We władzach doktoranckiego forum

We władzach DFUM - oprócz mgr. Stemplowskiego (na zdjęciu 1. z prawej) - zasiadają: lek. Mateusz Kowalczyk z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (w roli przewodniczącego) oraz mgr Anna Kuklińska z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (I wiceprzewodnicząca).Mgr Wojciech Stemplowski, doktorant z Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK, został wybrany II wiceprzewodniczącym Doktoranckiego Forum Uczelni Medycznych. DFUM rozpoczęło działalność 22 lipca 2017 r.

Doktoranckie Forum Uczelni Medycznych (DFUM) zrzesza Doktorantów Uczelni Medycznych należących do Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM). To ogólnopolska inicjatywa mająca na celu współpracę, integrację i reprezentowanie środowiska młodych naukowców z uczelni medycznych.

W zjeździe założycielsko-wyborczym DFUM, który miał miejsce w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, wzięli udział delegaci z całej Polski. UMK reprezentowali: mgr Wojciech Stemplowski (Wydział Nauk o Zdrowiu), mgr Kosma Kołodziej (Wydział Nauk o Zdrowiu) oraz mgr inż. Łukasz Jan Niewiara (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej) jako obserwator z racji pełnionej funkcji Przewodniczącego Samorządu Doktorantów UMK. Na mocy uchwalonego Statutu DFUM liczy 15 członków. Jednym z nich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy.

We władzach DFUM - oprócz mgr. Stemplowskiego (na zdjęciu 1. z prawej) - zasiadają: lek. Mateusz Kowalczyk z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (w roli przewodniczącego) oraz mgr Anna Kuklińska z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (I wiceprzewodnicząca).

Więcej szczegółów o DFUM na FB >>