Nagrody Premiera

Nagrody Premiera

zdjęcie ilustracyjne - gratulacjeDr n. med. Bartosz Sikorski na wniosek Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK otrzymał nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wyróżnioną rozprawę doktorską.

Wyróżniona rozprawa doktorska dr. Bartosza Sikorskiego to „Mapy refleksyjności - nowy sposób obrazowania zewnętrznych warstw siatkówki za pomocą spektralnej optycznej koherentnej tomografii (SCOT)”.

Promotorem rozprawy był dr hab. Jakub Kałużny, prof. UMK.

Nagrody Prezesa Rady Ministrów przyznawane są za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne. Wyróżniona rozprawa doktorska naszego naukowca jako jedyna została przyznana w dziedzinie medycyny.

pdfUzasadnienie wniosku o nagrodę731.98 KB