HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Doskonalenie kompetencji przyszłego lekarza - REKRUTACJA

Doskonalenie kompetencji przyszłego lekarza - REKRUTACJA

logo WER EFS 900

BEZPŁATNE ZAJĘCIA WARSZTATOWE
DLA STUDENTÓW/TEK KIERUNKU LEKARSKIEGO W CM UMK

na podstawie umowy nr POWR.03.01.00-00-K330/16-00
na realizację projektu

“Doskonalenie kompetencji przyszłego lekarza”
 
projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

pdfREGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE949.97 KB

docxFormularz osobowy  285 KB

docxDeklaracja uczestnictwa w projekcie158.68 KB

pdfRamowy program Projektu - wykaz zajęć535.6 KB

pdfHarmonogram zajęć - Komisja Bioetyczna - styczeń 2018 r. 360.49 KB

                              

Rekrutacja prowadzona jest w terminie od 01.08.2017 r. do 31.10.2017 r.
Termin rekrutacji do projektu "Doskonalenie kompetencji przyszłego lekarza" został przedłużony do 22.11.2017 r.Etap I
Złożenie wypełnionych i podpisanych dokumentów:

  • Formularza osobowego
  • Deklaracji uczestnictwa w projekcie
  • Zaświadczenie o statusie studenta / byciu studentem V roku kier. lekarskiego CM UMK
  • Zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa w projekcie 

II Etap

  • Bilans kompetencji opracowany przez Doradcę Zawodowego z Biura Karier CM UMK w biurze projektu  

III Etap

  • Proces weryfikacji przez Komisję Rekrutacyjną złożonych dokumentów. 

IV Etap

  • Podpisanie z kandydatami zatwierdzonymi przez Komisję Rekrutacyjną oświadczenia uczestnika projektu oraz umowy.


Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadą równości dostępu, w tym równości płci. Uczelnia gwarantuje równy dostęp zarówno kobietom, jak i mężczyznom spełniającym kryteria udziału w projekcie.

Dokumenty można dostarczyć

- drogą elektroniczną na adres mailowy:
lekarze@cm.umk.pl  

- drogą pocztową na adres:
  Collegium Medicum UMK
  Dział Zarządzania Funduszami Strukturalnymi
  ul. Jagiellońska 13-15; 85-067 Bydgoszcz
  z dopiskiem „DKPL”

- lub osobiście.

Kontakt z Biurem Projektu:

Dział Projektów i Współpracy Międzynarodowej CM
ul. Jagiellońska 13, Budynek A, pok. 20
tel. 52 585-35-34
e-mail: lekarze@cm.umk.pl