Studia podyplomowe w zakresie terapii zajęciowej

Studia podyplomowe w zakresie terapii zajęciowej

STUDIA PODYPLOMOWE
w zakresie
terapii zajęciowej


grafika ilustracyjnaOsoba kończąca studia podyplomowe  potrafi wyjaśniać podstawy terapii zajęciowej, w szczególności związki pomiędzy zdrowiem a aktywnością człowieka w różnych obszarach życia. Potrafi dobierać, modyfikować oraz stosować odpowiednie modele i metody terapii zajęciowej w pracy z osobami zdrowymi, osobami z dysfunkcjami i niepełnosprawnymi. Potrafi stawiać diagnozę określającą potrzeby stosowania terapii zajęciowej, ustalać hierarchię i kolejność działań, tworzyć i prowadzić dokumentację procesu terapii zajęciowej. Potrafi  dobierać formy i metody terapii zajęciowej do indywidualnych, specyficznych potrzeb i możliwości osób w różnym wieku; prowadzić i dostosowywać działania w ścisłej współpracy z otoczeniem, angażując najbliższe środowisko społeczne podopiecznego. Zna i potrafi stosować odpowiednie przepisy prawne regulujące działalność zawodową w zakresie terapii zajęciowej.  


  I. Informacje ogólne   

 Rodzaj studiów  medyczne
 Czas trwania  2 semestry
 Kierownik studiów  dr n. med. Marta Podhorecka
 Koszt studiów  3000 zł za 2 semestry


pdfProgram studiów353.04 KB
pdfPlan studiów433.15 KB


  II. Rekrutacja   

 Termin rozpoczęcia studiów  marzec 2018 r.
 Adresaci studiów podyplomowych Studia przeznaczone są dla osób posiadających tytuł zawodowy magistra i /lub licencjata, z zakresu: psychologii, socjologii, pedagogiki, pedagogiki specjalnej, zdrowia publicznego, pielęgniarstwa, fizjoterapii, kulturoznawstwa, bibliotekoznawstwa, muzyki, sztuk plastycznych, pracowników socjalnych placówek pomocy społecznej i domów pomocy społecznej, lekarzy i innych pokrewnych specjalności.
 Warunki kwalifikacji  na podstawie złożonych dokumentów
 Termin składania dokumentów    do 28 lutego 2018 r.
 Miejsce składania dokumentów    Studium Medycznego Kształcenia Podyplomowego i Edukacji Zdrowotnej
 Collegium Medicum UMK
 ul. M. Curie Skłodowskiej 9
 85-094 Bydgoszcz


Wymagane dokumenty:

Dodatkowe informacje dla kandydata:

  • liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń


  III. Kontakt  


Studium Medycznego Kształcenia Podyplomowego i Edukacji Zdrowotnej
Collegium Medicum UMK
ul. M. Curie Skłodowskiej 9
85-094 Bydgoszcz
tel. (+48) 52 585-39-61
i.cedrociborska@cm.umk.pl